Tieto obrázky by niekto nezainteresovaný len veľmi ťažko považoval za bežeckú dráhu v areáli školy. A právom. Ak by nebol vybehaný úzky „chodníček“ na vnútornej strane oválu, ani by sme si nevšimli, že ovál má aj obrubníky.

Čítať ďalej...

Čítať ďalej...


Ako je možné, že sa bežecká dráha práve v areáli našej základnej školy nachádza v tak hroznom stave? Niekto by povedal - nedostatok peňazí. Na to sa dnes zvaľuje väčšina našich neúspechov. Ale to nie je tá pravá príčina.

Čítať ďalej...

Máme záujem rozvíjať v Ivanke pri Dunaji ďalšie formy športu. Okrem minifutbalu, ktorý sa hráva pod hlavičkou Ivanská minifutbalová liga, chceme postupne rozbehnúť cyklistiku, atletiku, turistiku atď. Predpokladáme, že v Ivanke je pomerne veľa jednotlivcov, ktorí sa týmto a iným športom venujú či chcú venovať, len o sebe navzájom všetci nevedia. Z dlhodobého hľadiska je prospešné, ak sa môžme svojej športovej záľube venovať spolu s inými jednotlivcami, navzájom si pomáhať, "hecovať sa" k lepším výkonom, či sa len kontaktovať v prípade, že pekné počasie nás volá, aby sme ho využili.

Máme záujem

Kto sme

Telovýchovná jednota Ioan 1209 je dobrovoľným združením aktívnych občanov, športovcov a ich priaznivcov z Ivanky pri Dunaji  a okolia. Sme občianske združenie.

Ciele

Telovýchovná jednota Ioan 1209 zameriava svoju činnosť najmä na organizovanie športových aktivít občanov Ivanky pri Dunaji a okolitých obcí s cieľom aktívne  rozumne využívať voľný čas na rozvoj telesnej i duševnej stránky všetkých zúčastnených, so snahou privádzať k pravidelnému športovaniu deti a mládež.

Telovýchovná jednota Ioan 1209 sa bude snažiť vytvárať materiálne, technické a finančné podmienky na uspokojovanie športových a pretekárskych potrieb a napomáhať pri udržiavaní a rozvíjaní budúcich priestorov na športovanie v Ivanke pri Dunaji a jej okolí.

Telovýchovná jednota Ioan 1209 je zároveň hlavným organizátorom a garantom Ivanskej minifutbalovej ligy (IML), ktorá sa medzičasom stala regionálnou ligou Slevenského zväzu malého futbalu.

Názov

Náš názov, Ioan 1209, sme si vybrali z donačnej listiny uhorského kráľa Ondreja II. z roku 1209, ktorá je prvým známym písomným záznamom o našej obci. V tom čase sa oficiálne listiny písali v latinskom jazyku, a preto je aj názov obce (Ioan) uvedený v tomto jazyku. Meno Ioan, číta sa Joan, je ekvivalentom slovenského Ján, ruského Ivan, germánskeho Johann či anglického John.

Spolupráca

V súlade s našimi cieľmi nechceme v žiadnom prípade konkurovať iným občanom a skupinám zameraným tiež na organizovanie športových aktivít v Ivanke pri Dunaji a na okolí. Hľadáme ľudí, ktorí ešte nie sú nijako organizovaní, najmä z radov rodičov či iných príbuzných, ktorí majú záujem zlepšiť možnosti športovania najmä pre deti a mládež. V prípade potreby sme ochotní pomôcť pri organizovaní väčších športových podujatí, no aj sami radi privítame pomoc pri príprave a realizácii nami organizovaných akcií.

Kontakty

V prípade, že nás chcete kontaktovať, vyplňte tento formulár:

Kto:
E-mail:
Telefón:
O čo ide:*
Kontrolný text:

 

Len v urgentných prípadoch nás kontaktujte telefonicky:

  • M. Mališ  0917 577 338 alebo
  • V. Letenay 0948 347 925

Tieto stránky fungujú aj vďaka sponzorstvu zo strany spoločnosti nic.sk.

Na konci minulého roku sme si povedali, že by bolo vhodné organizáciu minifutbalu formálne zastrešiť a postupne naše aktivity rozšíriť aj o iné formy športu. S týmto cieľom sme založili občianske združenie, ktoré bolo po určitých problémoch registrované dňa 17. januára 2014 pod názvom Telovýchovná jednota Ioan 1209 Ivanka pri Dunaji (skrátene TJ Ioan 1209).

Nová telovýchovná jednota zameria svoju činnosť najmä na organizovanie športových aktivít občanov Ivanky pri Dunaji a ľudí z okolia s cieľom aktívne a rozumne využívať voľný čas na rozvoj telesnej i duševnej stránky všetkých zúčastnených, so snahou privádzať k pravidelnému športovaniu deti a mládež. Nechceme  konkurovať už etablovaným klubom a športom v obci. Pokúsime sa vytvoriť priestor aj pre zatiaľ neorganizovaných obyvateľov obce, náš príspevok bude v priamom organizovaní alebo v spolupráci pri organizovaní voľnočasových aktivít a motivácii k športovej činnosti.
S týmto cieľom sa budeme snažiť osloviť aktívnych ľudí, ktorí hľadajú možnosti športovania pre seba, svoje deti, či iné blízke osoby alebo priateľov a známych. Jedinci, akokoľvek aktívni, môžu v dnešnej uponáhľanej dobe sami len ťažko niečo dlhodobo organizovať. Ak sa im to podarí, tak je to určite len za cenu mnohých kompromisov a možno aj zrieknutia sa ďalších aktivít. My ponúkame spoluprácu, vzájomnú podporu a rozmanitosť.
Viac už čoskoro.

nasi partnerierb obec ivanka pri dunajizlate zrnko logo      image001                    BSK jpg