Logo2019Telovýchovná jednota Ioan 1209 organizuje v spolupráci s obcou Ivanka pri Dunaji ďalší ročník ankety Športovec obce. Hlavným cieľom je oceniť tých, ktorí počas sledovaného obdobia dosiahli hodnotný športový úspech a súčasne šíriliii dobré meno Ivanky pri Dunaji aj za jej hranicami.

Do ankety môže tentokrát ktokoľvek nominovať svojho favorita, ktorý v priebehu kalendárneho roku 2019 naplnil podminky našej ankety. Hodnotiaca komisia posúdi nominácie jednotlivcov a športových kolektívov a v rámci programu niektorej z jarných verejných obecných udalostí budú verejnosti oznámené výsledky v nasledovných kategóriách:
1. Najúspešnejší športovec/športovkyňa – senior (nad 18 rokov)
2. Najúspešnejší mládežnícky športovec / mládežnícka športovkyňa (do 18 rokov vrátane)
3. Najúspešnejší športový kolektív – seniori
4. Najúspešnejší mládežnícky športový kolektív (do 18 rokov)