12.4.2014 sa na našu výzvu a po výdatnej spolupráci zo strany Základnej školy uskutočnila jarná brigáda s cieľom upraviť čo najväčšiu časť bežeckej dráhy do takého stavu, aby ju mohli žiaci ZŠ a ďalší záujemci bezpečne používať.

draha pred 1 draha pred 2 draha pred 3

Prvé 3 fotografie odzrkadľujú stav "bežeckej dráhy" tesne pred začiatkom brigády

 

Ďalšie 3 fotografie už ukazujú stav po brigáde
draha po 3 draha po 2 draha po 1
Účastníci brigády. Odhadom sa postupne vystriedalo okolo 100 ľudí, vrátane detídraha ludia 3

draha ludia 4

draha ludia 5

draha ludia 6draha ludia 1draha ludia 2
Títo mali najväčšiu výdrž, hoci nás posledný úsek riadne vytrápildraha ludia 9draha ludia 7draha ludia 8

Dúfame, že to nebolo naše posledné slovo a že sa k nám postupne pridajú aj ďalší občania, ktorí nám pomôžu buď svojimi vlastnými silami, technickými zariadeniami, skúsenosťami, finančne či inak. Dôležité je, aby pomohli.

Bežecká dráha potrebuje veľa úsilia nielen pri jej premene zo súčasného takmer nepoužiteľného stavu do stavu nového, lepšieho a bezpečnejšieho. Nemenej dôležitým krokom bude trvalé zabezpečenie údržby a ochrany dráhy i celého areálu.