Tieto obrázky by niekto nezainteresovaný len veľmi ťažko považoval za bežeckú dráhu v areáli školy. A právom. Ak by nebol vybehaný úzky „chodníček“ na vnútornej strane oválu, ani by sme si nevšimli, že ovál má aj obrubníky.

b_588_391_16777215_00_images_Obrazky_Brigada0314_naa_drha.jpg

b_588_391_16777215_00_images_Obrazky_Brigada0314_obrubnik.jpg


Ako je možné, že sa bežecká dráha práve v areáli našej základnej školy nachádza v tak hroznom stave? Niekto by povedal - nedostatok peňazí. Na to sa dnes zvaľuje väčšina našich neúspechov. Ale to nie je tá pravá príčina.

 

Pravými príčinami sú  dlhodobá nevšímavosť, ľahostajnosť, alibizmus a nezáujem o spoločný majetok. Majetok školy a súčasne priestor, kde sa naše deti majú venovať športovým aktivitám. Popravde, oni sa im tam aj venujú, ale ...
- nevábny ba až odpudzujúci výzor bežeckej dráhy určite nemotivuje deti k atletike, skôr naopak
- nerovný povrch môže u bežcov spôsobovať vyvrtnutie členov, problémy s meniskom alebo vyvolávať iné bolesti dolných končatín
- najmä vo večerných hodinách a počas víkendov sa v areáli pohybujú aj jednotlivci, ktorí miesto športovania ešte viac celý areál devastujú

b_588_391_16777215_00_images_Obrazky_Brigada0314_obluk.jpg

Dráha musela byť zanedbávaná celé roky. Ako a prečo k tomu došlo? Dnes je v móde nenútiť deti do ničoho, mnohí učitelia sa vraj boja, čo by im na to povedali rodičia. Ale ako sa potom majú deti naučiť vážiť si aj cudzí resp. spoločný majetok, ak ich k tomu nevedieme?
Je pravdepodobné, že raz sa opäť nájdu peniaze na úplnú či čiastočnú renováciu areálu školy. Ale, ak sa o to deti nemusia sami pričiniť, budú si to vážiť? Ako dlho potrvá, kým to opäť niekto poškodí alebo úplne zničí? Alebo opäť „len“ zvíťazí ľahostajnosť a nezáujem?

My chceme našim deťom pomôcť dvojakým spôsobom:

  1. Pokúsime sa im upraviť priestor, kde môžu športovať nielen počas školy, ale aj v čase voľna.
  2. Tým, že ich privedieme na brigádu a ukážeme im, že aj oni môžu pomôcť, dáme im pocit dôležitosti a zmysluplnosti.

Chceme sa, spolu so všetkými ktorí sa k nám pridajú, pokúsiť dostať bežeckú dráhu do takého stavu, aby sa na nej opäť dalo bezpečne behať. Stretneme sa spolu v sobotu 12.4. o 9.00. Prineste si so sebou nejaké náradie, pokiaľ máte. Najskôr treba odstrániť trávu, ktorou dráha medzičasom zarástla, vyčistiť a vyrovnať povrch a pozbieraný odpad navŕšiť na kôpky, ktoré neskôr odvezú chlapi z tzv. „Rýchlej roty“. Neskôr tam možno dostaneme aj novú antuku, alebo ešte vhodnejší povrch, ale k tomu máme dnes veľmi  ďaleko.

Ak by chcel niekto prispieť

  • prácou - nech sa páči, stretneme sa v sobotu
  • materiálne - antuka či dokonca kvalitnejší povrch, označenie čiar, piesok a iné príslušenstvo doskočiska
  • odbornými znalosťami - necháme si správne poradiť
  • finančne - to určite nie je na príťaž

A čo budeme robiť, keď bežeckú dráhu zrevitalizujeme? Budeme na nej behať. Deti počas hodín telocviku, deti po skončení školy i dospelí. Ak má niekto skúsenosti s trénovaním behu alebo iných atletických disciplín, radi ich privítame v našich radoch.

5_1.jpg

Takto môže v budúcnosti vyzerať aj naša bežecká dráha.