Na konci minulého roku sme si povedali, že by bolo vhodné organizáciu minifutbalu formálne zastrešiť a postupne naše aktivity rozšíriť aj o iné formy športu. S týmto cieľom sme založili občianske združenie, ktoré bolo po určitých problémoch registrované dňa 17. januára 2014 pod názvom Telovýchovná jednota Ioan 1209 Ivanka pri Dunaji (skrátene TJ Ioan 1209).

Nová telovýchovná jednota zameria svoju činnosť najmä na organizovanie športových aktivít občanov Ivanky pri Dunaji a ľudí z okolia s cieľom aktívne a rozumne využívať voľný čas na rozvoj telesnej i duševnej stránky všetkých zúčastnených, so snahou privádzať k pravidelnému športovaniu deti a mládež. Nechceme  konkurovať už etablovaným klubom a športom v obci. Pokúsime sa vytvoriť priestor aj pre zatiaľ neorganizovaných obyvateľov obce, náš príspevok bude v priamom organizovaní alebo v spolupráci pri organizovaní voľnočasových aktivít a motivácii k športovej činnosti.
S týmto cieľom sa budeme snažiť osloviť aktívnych ľudí, ktorí hľadajú možnosti športovania pre seba, svoje deti, či iné blízke osoby alebo priateľov a známych. Jedinci, akokoľvek aktívni, môžu v dnešnej uponáhľanej dobe sami len ťažko niečo dlhodobo organizovať. Ak sa im to podarí, tak je to určite len za cenu mnohých kompromisov a možno aj zrieknutia sa ďalších aktivít. My ponúkame spoluprácu, vzájomnú podporu a rozmanitosť.
Viac už čoskoro.