Kto sme

Telovýchovná jednota Ioan 1209 je dobrovoľným združením aktívnych občanov, športovcov a ich priaznivcov z Ivanky pri Dunaji  a okolia. Sme občianske združenie.

Ciele

Telovýchovná jednota Ioan 1209 zameriava svoju činnosť najmä na organizovanie športových aktivít občanov Ivanky pri Dunaji a okolitých obcí s cieľom aktívne  rozumne využívať voľný čas na rozvoj telesnej i duševnej stránky všetkých zúčastnených, so snahou privádzať k pravidelnému športovaniu deti a mládež.

Telovýchovná jednota Ioan 1209 sa bude snažiť vytvárať materiálne, technické a finančné podmienky na uspokojovanie športových a pretekárskych potrieb a napomáhať pri udržiavaní a rozvíjaní budúcich priestorov na športovanie v Ivanke pri Dunaji a jej okolí.

Telovýchovná jednota Ioan 1209 je zároveň hlavným organizátorom a garantom Ivanskej minifutbalovej ligy (IML), ktorá sa medzičasom stala regionálnou ligou Slevenského zväzu malého futbalu.

Názov

Náš názov, Ioan 1209, sme si vybrali z donačnej listiny uhorského kráľa Ondreja II. z roku 1209, ktorá je prvým známym písomným záznamom o našej obci. V tom čase sa oficiálne listiny písali v latinskom jazyku, a preto je aj názov obce (Ioan) uvedený v tomto jazyku. Meno Ioan, číta sa Joan, je ekvivalentom slovenského Ján, ruského Ivan, germánskeho Johann či anglického John.

Spolupráca

V súlade s našimi cieľmi nechceme v žiadnom prípade konkurovať iným občanom a skupinám zameraným tiež na organizovanie športových aktivít v Ivanke pri Dunaji a na okolí. Hľadáme ľudí, ktorí ešte nie sú nijako organizovaní, najmä z radov rodičov či iných príbuzných, ktorí majú záujem zlepšiť možnosti športovania najmä pre deti a mládež. V prípade potreby sme ochotní pomôcť pri organizovaní väčších športových podujatí, no aj sami radi privítame pomoc pri príprave a realizácii nami organizovaných akcií.

Kontakty

V prípade, že nás chcete kontaktovať, vyplňte tento formulár:

Kto:
E-mail:
Telefón:
O čo ide:*
Kontrolný text:

 

Len v urgentných prípadoch nás kontaktujte telefonicky:

  • M. Mališ  0917 577 338 alebo
  • V. Letenay 0948 347 925

Tieto stránky fungujú aj vďaka sponzorstvu zo strany spoločnosti nic.sk.