b_400_400_16777215_00_images_Obrazky_cyklopreteky_IMG_3112.jpg

Mnohé naše aktivity sú naviazané na areál Základnej školy Milana Rastislava Štefánika v našej obci. Tak ako mnohí iní obyvatelia našej obce, deti, ktoré navštevujú ZŠ, ich rodičia a mnohí iní, ktorí tam občas športujú, by sme chceli priložiť ruku k dielu, aby bol areál ZŠ opäť plne funkčný a oveľa krajší. Obávame sa však, aby nám ho následne niekto nezničil tak, ako to bolo po dobudovaní miniihriska a jeho oplotenia. Vstup do areálu ZŠ by mal by byť kontrolovaný, ale nemal by oprávnených návštevníkov zbytočne obmedzovať. Ako nato?


V prvom rade by mal byť celý areál oplotený tak, aby vhodne a dostatočne spoľahlivo odpudil každého, kto by chcel do areálu vstúpiť  neoprávnene resp. neidentifikovane. A potom už treba len vybudovať na príslušných miestach také vstupy, ktoré by umožňovali kontrolu všetkých vstupujúcich i vystupujúcich osôb.
Najlepším riešením by bolo mať pre celý areál nejakého správcu, ktorý by osoby vpúšťal i vypúšťal, vydával kľúče, vyberal prípadné poplatky, pomáhal, kontroloval a pod. Kedysi bol na takéto situácie určený školník, ale na ZŠ v Ivanke takého nemáme.

Pokiaľ tu takých ľudí nemáme, naskytuje sa nám možnosť použiť rýdzo technické riešenie. Vstupné brány do areálu by mali byť riešené tak, aby umožňovali rôzne režimy. Napr. počas istej časti dňa úplne otvorený, v inej s regulovaným vstupom a napokon úplne uzavretý.

rexon dea gate bike ce9WazuRiešením je napr. turniketová brána, ktorá istým spôsobom reguluje prístup, no hlavne umožní iniciovať osvetlenie priestoru a súčasne spustiť kamerový záznam. Brána na obrázku spĺňa niektoré z požiadaviek, problémom by mohla byť kombinácia s vjazdom automobilov, bicyklov či kočíkov. Pokiaľ budeme schopní spísať všetky požiadavky, budeme schopní nájsť aj riešenie.

Najlepšou alternatívou je spoľahlivý správca, ktorý môže plniť ďaleko najviac funkcií a zároveň môže niekomu pomôcť riešiť situáciu v nezamestnanosti alebo osamelosti. Neobávajte sa nám poslať vaše námety a komentáre.