img 013Telovýchovná jednota Ioan 1209 (čítaj Joan) vznikla v roku 2013 a oficiálne bola zaregistrovaná ako občianske združenie 14.1.2014. Našim cieľom je umožniť ľuďom z Ivanky pri Dunaji a jej okolia venovať sa športovým aktivitám na rôznej úrovni. Nie sme uzavretým spolkom, ktorý by organizoval aktivity len pre svojich členov. Naopak, každoročne organizujeme čoraz viac športových podujatí rôzneho charakteru pre verejnosť, aby sme k športu pritiahli čo najviac detí i dospelých.

Robíme to sami alebo v spolupráci s inými spolkami. Našim dlhodobým cieľom je, aby sa v Ivanke a okolí budovali ďalšie priestory na šport a súčasne, aby sa do organizácie zapájalo čo najviac ľudí všetkého veku. Hľadáme udržateľnosť a synergiu. Chceme, aby aktivity a športoviská vznikali rozumným spôsobom. Aby nestáli na aktivite jednej či dvoch osôb, ktoré sa bez zapojenia ďalších postupne vyčerpávajú a strácajú motiváciu pokračovať. Primárne by sa do aktivít detí mali o niečo aktívnejšie zapájať ich rodičia a starí rodičia. Tím by mohla motivácia vydržať minimálne počas obdobia, keď sú do športu zapojené tie ich deti. No hľadáme aj ľudí, ktorí počas svojho života aktívne športovali a sú schopní niečo zo svojich skúseností odovzdaťďalším generáciám. Je možné, že doma sa nudia a nevedia do čoho by pichli. Poďte si to vyskúšať najskôr jednorazovo, dvakrát či trikrát a keď zistíte, že by sa dalo aj opakovane, pretože vám to prináša dobrý pocit, nikto vám nebude brániť. Často i sami narážame na obmedzenie, že chceme organizovať podujatia pravidelne, ale kvôli pracovným povinnostiam sa to nie vždy dá skĺbiť. Práve preto hľadáme aj občasných pomocníkov, ktorí môžu menej často, ale  možno práve vtedy, keď je to najviac potrebné.

Hľadáme

  • športovcov, ktorí sa pridajú k našim aktivitám, privedú ďalších alebo aj tých, ktorým umožníme formálne zastrešenie
  • spoluorganizátorov - trénerov, vedúcich, technikov, ekonómov, správcu stránok a ďalších pomocníkov
  • partnerov - aktivistov, iné organizácie, sponzorov a občasných pomocníkov

Ďalším levelom by mohla byť spolupráca medzi rôznymi športovými klubmi či spolkami. Najmä pre deti sa po istom čase stáva dlhodobá aktívna účasť na jednom športe nudnou. Preto najmä vo veku, keď prichádzajú do puberty často strácajú záujem o šport, ktorému sa venujú už niekoľko rokov a možno v ňom dosahujú už aj dobré výsledky. Je vhodné, aby sa deti v nižšom veku venovali rôznym športovým aktivitám a rozvíjali si všestrannosť. Pokiaľ im dáme možnosť si vyskúšať viacero športových odvetví špecializovali sa na konkrétny šport až okolo profilovali sa až do v predpubertálnom či pubertálnom veku sa rozhodli pre niečo konkrétne, čo aj tak nemusí a väčšinou ani nebýva definitívne.

Šport sa podľa medzinárodnej konvencie SportAccord delí do 5 odvetví:

  1. fyzické športy (atletika, futbal, ...)
  2. mentálne športy (šach, bridž, ..)
  3. motoristické športy (F1, plochá dráha, ..)
  4. športy zamerané na koordináciu (biliard a pod.)
  5. športy s podporou zvierat (napr. jazdectvo)

My sa chceme zamerať na fyzické športy, ale práve s ohľadom na rôznorodosť nechceme zanedbávať ani iné odvetvia a radi pod svojimi krídlami privítame napr. šachistov a pod. Podľa jednej z definícií znamená slovo šport hocičo, čo ľudia pokladajú za zábavné a rozveseľujúce. Tak to poďme robiť spolu. :) Napíšte nám na tjioan1209(zavináč)gmal(bodka)com. Ďakujeme.