28.8.2014 sa o 19:00 uskutočnilo stretnutie zástupcov tímov IML pred začiatkom novej sezóny 2014-15. Na programe bolo prihlasovanie, platenie registrácie a diskusia o zmenách niektorých pravidiel. Ako už býva nedobrým zvykom, s ktorým musíme konečne niečo urobiť, nešlo všetko podľa predpokladu. Neprišli všetci, zaplatili len niektorí a o zmenách v pravidlách sa ešte zmienim nižšie. Jedným z pozitív, aspoň dúfame, je počet nahlásených tímov - 12.


Nasledovná tabuľka znázorňuje stav plnenia základných povinností k danému dňu.
Tabuľka

P.č. Názov tímu Stav súpisky Stav platieb Status
1 KLM zatiaľ 10 hráčov 150 1
2 FC Nealko zatiaľ 12 hráčov 100 2
3 FC Old School zatiaľ 9 hráčov 100 2
4 Most Warriors bez súpisky nezaplatené! 3
5 THCrew bez súpisky nezaplatené! 3
6 TJ Džuvy zatiaľ 7 hráčov 150 1
7 Vrakuňa bez súpisky nezaplatené! 3
8 FC Patriots 15 hráčov, plný stav 100 2
9 Klasici zatiaľ 8 hráčov 100 2
10 Hruška Return bez súpisky nezaplatené! 3
11 SK Čierna Voda bez súpisky nezaplatené! 3
12 Gešajov bez súpisky nezaplatené! 3

Status

 1. základné povinnosti splnené, možnosť doplniť súpisku do 3. kola
 2. základné povnnosti splnené, nutnosť doplatiť 50 EUR pred začiatkom prvého zápasu a možnosť doplniť súpisku do 3. kola
 3. možnosť dodať počiatočnú súpisku, aspoň 7 hráčov a zaplatiť aspoň 100 EUR sa predlžuje do 29.8.2014, následne bude treba veci doplniť podľa pravidiel

 

Ďalšia tabuľka znázorňuje predbežné rozlosovanie v prvý hrací deň (6.9.2014), za predpokladu že si všetky vyššie uvedené tímy splnia svoje záväzky. Ak by sa tak nestalo, budeme informovať o zmene. Preto vás žiadame, aby ste si vo vlastnom záujme priebežne kontrolovali túto stránku.

1200 Most Warriors SK Čierna Voda
1300 Hruška Return FC Old School
1400 TJ Džuvy FC Patriots
1500 Gešajov KLM
1600 Vrakuňa FC Nealko
1700 Klasici THCrew

 

 Zmena niektorých pravidiel

 1. Každý hráč miniligy musí odovzdať vyplnenú prihlášku, ktorú si stiahne z nášho webu. V prípade, že je mladší ako 18 rokov, na prihláške musí byť vyjadrený aj súhlas jeho rodiča alebo iného zákonného zástupcu.
 2. Čas zápasov počas základnej časti bude 2 x 25 minút, počas play-off 2 x 20 minút.

 3. Z financií IML sa zakúpia aspoň 4 lopty. Zabezpečí Viktor Janžo z Old School.
 4. V prípade, že niekto loptu zničí zámerne (odkopom alebo iným zjavným spôsobom), zabezpečí nákup novej lopty tím, ku ktorému prísluší ten, kto škodu spôsobil.select-x-turf 1
 5. Každý tím je povinný zaplatiť ešte pred začiatkom sezóny 150,- EUR. Tento základný poplatok mu umožňuje zúčastniť sa súťaže s maximálnym počtom hráčov (15).
 6. Až do 3.kola (vrátane) si môže tím, v prípade že ešte nemal maximálny počet hráčov, priebežne dopĺňať stav hráčov. Je to v základno poplatku.
 7. Ďalšie zmeny, výmeny alebo doplnky sú už za extra poplatok (10 EUR). Môžu sa však realizovať až počas prestupového termínu v prestávke medzi jesennou a jarnou časťou. Poznámka: Toto sme doplnili v záujme zabránenia ovplyvňovania výsledkov príliš veľkou fluktuáciou hráčov, najmä v závere sezóny.
 8. Na zápasy play-off budú môcť nastúpiť len tí hráči, ktorí za celú sezónu odohrali aspoň 50 percent zápasov základnej časti. Dodržiavanie pravidla bude kontrolovanbé pred každým zápasom - napr. rozhodca si môže dať nastúpiť celý tím.
 9. Rozhodca je platený ako doposiaľ. Návrh na zaradenie 2 rozhodcov súčasne, napr. v prípade rizikových alebo dôležitých zápasov, nebol akceptovaný.
 10. Za usporiadateľskú službu sa budú tiež vyplácať odmeny vo výške 2EUR na zápas.
 11. Keďže ďalšie navyšovanie rozpočtu nebolo akceptované, bude v mnohých prípadoch potrebné zabezpečovať veci dobrovoľnícky, bezúplatne. Príkladom takejto výpomoci bude prepisovanioe záznamov zo zápasov na web (prihlásil sa L. Letenay z THCrew).
 12. Hráč môže nastúpiť na zápas len vtedy, ak má uhradené všetky záväzky. To platí aj pre 3. kolo.
 13. Za červenú kartu alebo 3 za sebou nasledujúce žlté karty musí za hráča zaplatiť jeho tím pokutu 5 EUR. Až do uhradenia záväzku ho tím nemôže "postaviť".

Ak sme na niečo zabudli, nesprávne pochopili alebo pod., vyjadrite svoj názor cez komentár k tomuto článku.

 

 


TO TOP