1) Miesto a termín súťaže: Ihrisko s umelou trávou, areál ZŠ Ivanka pri Dunaji, 9/2013 až 6/2014

2) Začiatok súťaže: nový (ďalší) ročník IML sa spravidla začína druhú septembrovú sobotu. Stretnutie zástupcov prihlásených mužstiev sa koná prvú septembrovú sobotu. Bližšie informácie o mieste a čase stretnutia budú zástupcom jednotlivých mužstiev oznámené telefonicky, prípadne mailom na ich kontaktnú adresu. Do prvého kola môžu nastúpiť len mužstvá, ktoré pred jeho začiatkom majú odovzdané súpisky a zaplatené štartovné.

3) Prihlasovanie do súťaže: do novej sezóny IML je možné sa predbežne prihlasovať už po skončení predošlého ročníka IML. Do súťaže sa mužstvá prihlasujú telefonicky, mailom, prípadne osobne. Organizátor stanovil maximálny počet účastníkov IML na 12. Predbežná prihláška mužstva sa považuje za záväznú až po predložení súpisky a zaplatení štartovného.

4) Hrací čas: hrá sa 2 x 20 minút (5 minút prestávka)

5) Hrací systém súťaže: Základná časť súťaže je hraná systémom každý s každým. Mužstvá sa stretnú vo vzájomných zápasoch na jeseň a na jar. Za víťazstvo sa udeľujú 3 body, za remízu 1 bod. Pri rovnosti bodov rozhodujú o poradí v konečnej tabuľke po základnej časti: body/vzájomný zápas/celkové skóre/viac strelených gólov/menej obdržaných gólov/lós.

6) Turnaj play-off: Do play-off postúpi prvých osem mužstiev tabuľky po odohratí základnej časti súťaže. Mužstvá po základnej časti umiestnené na prvých štyroch miestach sa pre turnaj nasadia tak, aby sa nestretli v úvodných vyraďovacích zápasoch. Body získané po základnej časti sa do turnaja neprenášajú.

7) Hracie dni/čakacia doba: hracím dňom je sobota. Na súpera sa čaká od začiatku stanovenej hracej doby zápasu 10 minút. Ak mužstvo na zápas nenastúpi zápas sa kontumuje 10:0 v jeho neprospech a mužstvu sa odrátajú tri body.

8) Preloženie zápasu: (po skúsenostiach z minulosti platí nasledovné pravidlo) Každé mužstvo má možnosť v aktuálnej sezóne požiadať o odloženie zápasu 1x. Mužstvo, ktoré žiada o odloženie zápasu, musí to oznámiť organizátorovi a súperovi minimálne 7 dni vopred.

9) Odložené zápasy: (po dohode zástupcov obidvoch mužstiev) je potrebné odohrať odložené zápasy maximálne do dvoch mesiacov od pôvodného termínu zápasu uverejneného v rozlosovaní. V prípade ak nepríde k dohode mužstiev, termín zápasu určí organizátor. Odložené zápasy odporúča organizátor odohrať spravidla pred začiatkom prvého zápasu daného hracieho dňa.

10) Vylúčenie z turnaja: ak družstvo nenastúpi 2 x na zápas, je z turnaja vylúčené.

11) Počet hráčov pri hre: hrajú 4 hráči a brankár, v zápase nemôže hrať menej ako 4 hráči (brankár + 3 hráči v poli). Ak družstvo v priebehu zápasu nemôže z rôznych príčin postaviť 4 hráčov, zápas sa kontumuje v prospech súpera 10:0 a mužstvu sa súčasne odrátajú tri body.

12) Pravidlá

a) Ivanská minifutbalová liga sa hrá podľa pravidiel futbalu. Hrá sa na ihrisku s umelou trávou ohraničenom mantinelmi, ktoré môžu pomáhať hráčom pri nahrávkach.
b) Rozohrávanie brankára: brankár po zahrávaní z päťky (rukou, nohou) nesmie prehodiť, prekopnúť poliacu čiaru (loptu získa súper). V iných prípadoch, ak dostane prihrávku z hry, môže hrať aj cez polku.
c) Ak lopta opustí ihrisko po dlhších stranách jeho obvodu, loptu získava súper. V hre sa pokračuje rozohraním (kopnutím zo zeme, pričom minimálny odstup súpera musí byť aspoň 3 m) z približného miesta, kde lopta opustila ihrisko.
d) Ak sa vystrelená lopta odrazí od domáceho hráča, alebo ju vyrazí brankár a dotkne sa siete, hra pokračuje súperovou rozohrávkou z rohu ihriska (rohovým kopom). Rohový kop sa môže rozohrávať rukou aj nohou.
e) Striedanie hráčov je v ľubovoľnom časovom intervale, je však realizované iba v priestore vymedzenom vlastnou striedačkou. Striedačky majú mužstvá na tej strane ihriska kde majú vlastnú bránku.
f) Postavenie mimo hry sa v súťaži neuplatňuje.
g) Hranie rukou brankárom po malej domov vo vyznačenom území sa trestá pokutovým kopom.
h) Vkĺzačky sú dovolené.

13) Dresy: Mužstvo nastupuje na zápas v jednotnom oblečení (stačí vrchná časť odevu). Družstvo uvedené v rozpise na prvom mieste (domáci) má právo voľby dresov (v prípade, že hostia budú mať farbu dresov rovnakú použijú hostia “rozlišovačky”.

14) Obuv: Zakazuje sa používanie kopačiek so šrobovacími kolíkmi.

15) Lopty: dve hracie lopty na zápas zabezpečí organizátor, ktorý zabezpečí súčasne aj zberačov lôpt.

16) Súpiska družstva: obsahuje meno a priezvisko hráča, dátum narodenia a bydlisko; ďalej označenie kapitána, zástupcu kapitána, kontakt na nich (mobil/e-mail). Na súpiske môže byť maximálne 14 hráčov. Dopĺňať a meniť súpisku je možné len počas zimnej prestávky. Za doplnenie jedného hráča mužstvo do spoločnej súťažnej kasy odvedie poplatok 5€ na stretnutí pred začatím jarnej časti. Každé mužstvo má možnosť vymeniť 1 hráča na súpiske za sezónu bez nároku na zaplatenie štartovného, ak hráč nenastúpil v sezóne ani na 1 súťažný zápas.

17) Právo štartu: aktívni a neaktívni športovci z Ivanky pri Dunaji a okolia. Ak rozhodca, alebo jedno z mužstiev zistí, že za druhé mužstvo nastúpil v zápase hráč, ktorý nie je uvedený na súpiske, zápas sa kontumuje v neprospech tohto mužstva.

18) Vklad: Mužstvo pred začiatkom súťaže odovzdá vyplnenú súpisku a zaplatí štartovné vo výške minimálne 100€. Ak je na súpiske mužstva zapísaných viac hráčov ako 10, za každého hráča, ktorý je na súpiske sa platí 10€.

19) Ceny: po skončení súťaže sa oceňujú prvé tri mužstvá zo záverečného turnaj play-off a najlepší strelec po základnej časti.

20) Rozhodca: zápasy rozhoduje nezávislý delegovaný rozhodca za dohodnutú odmenu. Povinnosťou rozhodcu je zabezpečiť prinesenie zápisu o stretnutí, počas zápasov merať čas a po skončení zápasu zabezpečiť vypísanie zápisu zo stretnutia. Za inzultáciu rozhodcu je hráč vylúčený do konca turnaja, a zápas sa kontumuje.

21) Žltá karta: za udelenie žltej karty je hráč vylúčený na 2 minúty a mužstvo hrá 2 minúty v oslabení. Pokiaľ v jednom zápase hráč dostane 2 žlté karty, dostane automaticky červenú a v zápase už nehrá.

22) Červená karta: za červenú kartu je hráč vylúčený do konca zápasu a mužstvo hrá v oslabení 5 minút. V ďalšom kole môže však vylúčený hráč už nastúpiť. Pri vylúčení dvoch hráčov mužstva v jednom zápase hrá mužstvo postupne 5+5 minút v oslabení.

23) Poriadok po skončení zápasu: každé mužstvo si je povinné po zápase upratať svoju „striedačku“ a jej okolie (ide najmä o umelohmotné fľaše, plechovky, a podobne)!!!

24) Minifutbalová komisia: sú v nej zástupcovia jednotlivých mužstiev (spravidla kapitáni). Zmeny v pravidlách súťaže sa môžu realizovať len ak so zmenou súhlasí väčšina mužstiev.


za organizátorov Vladimír Letenay (0948 347 925)