cyklopreteky webMinulý rok sa pretekov VEZMI BIKE A PRÍĎ SA  ZABAVIŤ zúčastnilo vyše 70 detí školského i predškolského veku z Ivanky a okolia. V tomto roku sme zaradili aj kategórie kadetov  a očakávame samozrejme viac účastníkov, no z organizačných a najmä priestorových dôvodov je maximálny počet pretekárov limitovaný na 150!

V tohtoročnej akcii VEZMI BIKE A PRÍĎ SA  ZABAVIŤ ponúkame okrem jazdy na čas, v prípade dostatočného záujmu aj jazdu zručnosti. Záujem treba vyjadriť pri registrácii. Pri prezentácii si každý účastník prevezme štartovné číslo a chutnú tyčinku.

 

Usporiadateľ

Telovýchovná jednota Ioan 1209

Družstevná 48, Ivanka pri Dunaji 0905772538

Podmienky účasti 

Cyklistická prilba je povinná!  Pretekári vo všetkých kategóriách môžu štartovať len so súhlasom zákonného zástupcu. Pretekári v kategóriách Baby musia byť pod dohľadom dospelého zástupcu počas konania celého podujatia. Pre kategórie "Baby" je dovolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Pre ostatné kategórie sa odporúča horský bicykel.

Kategórie

Kategória Ročník narodenia 

Predpokladaný čas štartu (dĺžka trate)

 Baby-O (odrážadlá)  2012 a neskôr  09:30 (asfaltové ihrisko)
 Baby-B (bicykel)  2012 a neskôr  09:30 (1 malé kolo)
 Mikro  2010-11  09:40 (2 malé kolá)
 Mili  2008-09  10:00 (1 veľké kolo)
 Mini  2006-07  10:15 (2 veľké kolá)
 Ml. žiaci a žiačky  2004-05  10:30 (3 veľké kolá)
 St. žiaci a žiačky  2002-03  10:50 (4 veľké kolá)
 Kadeti a kadetky  1998-2001  11:10 (5 veľkých kôl)

 

Poznámky: V prípade menšieho počtu účastníkov môžu byť kategórie spájané. Kategória Baby-O môže prebiehať priebežne, keď sa nazbiera dostatok detí. V každej kategórii spolu súťažia dievčatá s chlapcami s výnimkou, ak by sa v danej kategórii prihlásilo príliš veľa účastníkov.

Trate

  • Baby-O  asfaltové ihrisko
  • Malé kolo  bežecký okruh (cca 250m)
  • Veľké kolo  časť bežeckého okruhu a vytýčená trasa (cca 600 m)

Registrácia

Na preteky sa môže každý prihlásiť na našej stránke do 15.4.2015 do 12:00 hod. alebo osobne v deň pretekov.  Maximálny počet pretekárov je 150! Príďte skôr a vyhnite sa riziku odmietnutia registrácie po uplynutí lehoty!

Prezentácia

V mieste pretekov, v areáli Základnej školy M.R. Štefánika, na ul. SNP 3 v Ivanke pri Dunaji  16.4.2016 od 08:00 až do doby 15 minút pred štartom kategórie.

Ceny

V oboch Baby kategóriách budú vecne ocenení prví 10 účastníci, každý dostane diplom. V ostatných kategóriách budú ocenené prvé 3 miesta, samostatne pre ženské a mužské kategórie.

Tombola

Každý účastník preteku bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení preteku.

Záverečné ustanovenia

  1.  Organizátor preteku si vyhradzuje právo na zmeny programu.
  2. Účastník podujatia resp. jeho zákonný zástupca berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť foto a video servis. Svojou účasťou na pretekoch automaticky udeľuje súhlas usporiadateľovi podujatia na použitie fotografií a videa na jeho propagáciu na internete, v tlačených dokumentoch alebo vystavené na nástenke/výveske.
  3. Všetci účastníci pretekov a sprevádzajúce osoby sú povinné v záujme bezpečnosti dodržiavať pokyny usporiadateľov. 
  4. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ neručí za škody na zdraví a majetku vzniknuté ani nimi spôsobené, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou. 
  5. Všetky bicykle či iné prostriedky, na ktorých budú účastníci súťažiť, musia byť v dobrom technickom stave. f. Účastníci podaním prihlášky vyjadrujú súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien, v prospech Telovýchovnej jednoty Ioan 1209 na účely zostavenia a zverejnenia štartovnej a výsledkovej listiny.