Ako už bolo avízované v Ivanských novinkách č.2/2014, v sobotu 14. júna organizuje Telovýchovná jednota Ioan 1209 športové dopoludnie pre deti z našej obce. Pozývame do areálu Základnej školy M.R.Štefánika od 9:00 nielen deti, ale aj ich rodičov či iných príbuzných, aby si prišli zasúťažiť v tradičných i netradičných športoch, alebo sa len zúčastniť, prípadne sa len pozrieť či povzbudiť iných. Podľa záujmu skúsime zaradiť aj kategórie, kde budú môcť deti súťažiť spolu so svojimi rodičmi. Veríme, že každý si príde na svoje.sport deti

 

Vzhľadom k súčasným vysokým denným teplotám nebudú do súťaží zaradené žiadne namáhavé športy. V prípade malého záujmu sa zameriame skôr na individuálne športy (napr. behy, skoky, hody) resp. športy pre malé skupiny (napr. badminton), v opačnom prípade zaradíme aj tradičné kolektívne športy (futbal, volejbal či obľúbená vybíjaná). K dispozícii budú rôzne lopty a loptičky, badmintonové rakety, švihadlá, kriketky a i. Nepôjde len o silu či rýchlosť, účastníci môžu preukázať svoj um a schopnosti ako sú ohybnosť, presnosť či cit pre rovnováhu. Každý účastník si môže vymyslieť aj vlastnú kategóriu, v ktorej môže ostatným predviesť svoje schopnosti. Detskí účastníci môžu získať diplom alebo vecnú či sladkú odmenu. Radi prijmeme podnety či konkrétnu pomoc aj priamo od účastníkov.

Tešíme sa na Vás už túto sobotu.