náborTelovýchovná jednota Ioan 1209 sa v sezóne 2023-2024 bude venovať cyklistike, orientačným športom (beh a cyklistika) a športu pre všetkých. Budeme zabezpečovať pravidelné i nepravidelné tréningy. Tréningy sú určené primárne pre deti a mladé športové talenty, do klubu však prijmeme aj záujmecov z radov dospelých. Tréningy budú bývať aj vonku aj v telocvični. Ďalšie detaily si prečítate ďalej v texte a postupne ich budeme aktualizovať najmä vo väzbe na potvrdenie termínov prenájmu telocvične a ďalších priestorov.

Tréningový proces je zameraný primárne na deti vo veku ZŠ a SŠ. Máme už aj starších odchovancov a v prípade záujmu zo strany dospelých môžeme zabezpečiť aj tréningy pre dospelých. Popri tréningoch sa zúčastňujeme aj na pretekoch a iných spoločných podujatiach.

Poplatky za tréningy stanovíme až na základe zmluvy o prenájme telocvične, ktorú očakávame uzavrieť v najbôližších dňoch. Predpokladáme, že mesačný poplatok za jednu tréningovú jednotku týždenne sa bude pohybovať od 15,- EUR, pri tréningu 2x týždenne pravdepodobne 25,- EUR za mesiac. Tréningy budú prebiehať v mesiacoch september až jún, počas letných prázdnin fungujú tréningy vo veľmi obmedzenom režime.   

Cyklistika

Záujemci o cyklistiku budú mať pravidelné tréningy 2x do týždňa - jeden na bicykli a jeden v telocvični. Pravidelné tréningy na bicykli budú pravdepodobne v pondelok, v telocvični v stredu. Na zimu sa budeme snažiť získať aj priestory v hale, kde cibríme techniku na bicykloch.

Podmienkou tréningov na bicykli je vždy dobrý technicky stabv bicykla, prilba nasadená na hlave a pitie.

Orientačné športy

Záujemci o orientačné športy budú mať pravidelné tréningy v telocvični (v stredu) a nepravidelné vonku (termín dohodneme vždy vopred).

Šport pre všetkých

Voľné kapacity v telocvični (v stredu) ponúkame aj ďalším deťom, ktoré sa ešte nerozhodli pre konkrétny šport. Tréningy sú variabilné, zamerané v rôznom čase pre rôzne vekové kategórie. Tréningy budú zabezpečované trénermi z rôznych športových disciplín.

Tréneri

Hľadáme trénerov a asistentov trénerov, aby sme mohli zabezpečovať tréningy pre rôzne vekové a výkonnostné kategórie samostatne. 

Kontakt

Kontaktujte nás cez info(zavináč)ioan1209.sk alebo na tlf. čísle 0917 577 338.