náborTelovýchovná jednota Ioan 1209 sa v sezóne 2023-2024 bude venovať cyklistike, orientačným športom (beh a cyklistika) a športu pre všetkých. Budeme zabezpečovať pravidelné i nepravidelné tréningy. Tréningy sú určené primárne pre deti a mladé športové talenty, do klubu však prijmeme aj záujemcov z radov dospelých. Tréningy budú bývať aj vonku aj v telocvični. Ďalšie detaily si prečítate ďalej v texte a postupne ich budeme aktualizovať najmä vo väzbe na potvrdenie termínov prenájmu telocvične a ďalších priestorov.

Tréningový proces je zameraný primárne na deti vo veku ZŠ a SŠ. Máme už aj starších odchovancov a v prípade záujmu zo strany dospelých môžeme zabezpečiť aj tréningy pre dospelých. Popri tréningoch sa zúčastňujeme aj na pretekoch a iných spoločných podujatiach.

Poplatky za tréningy stanovíme až na základe zmluvy o prenájme telocvične, ktorú očakávame uzavrieť v najbôližších dňoch. Predpokladáme, že mesačný poplatok za jednu tréningovú jednotku týždenne sa bude pohybovať od 15,- EUR, pri tréningu 2x týždenne pravdepodobne 25,- EUR za mesiac. Tréningy budú prebiehať v mesiacoch september až jún, počas letných prázdnin fungujú tréningy vo veľmi obmedzenom režime.   

Cyklistika

Záujemci o cyklistiku budú mať pravidelné tréningy 2x do týždňa - jeden na bicykli a jeden v telocvični. Pravidelné tréningy na bicykli budú bývať v pondelok, v telocvični v stredu (viď informácie o tréningoch v telocvični). Na zimu sa budeme snažiť získať aj priestory v hale, kde cibríme techniku na bicykloch.

Podmienkou tréningov na bicykli je vždy dobrý technicky stav bicykla, prilba správnej veľkosti, pevne nasadená na hlave a pitie. Počas tréningov za zníženej viditeľnosti je nutné mať funkčné osvetlenie bnicykla vpredu i vzadu.

Časy začiatkov tréningov vonku sa prispôsobujú ročnej dobe a viditeľnosti.

Orientačné športy

Záujemci o orientačné športy budú mať pravidelné tréningy v telocvični (v stredu) a nepravidelné vonku (termín dohodneme vždy vopred).

Šport pre všetkých

Voľné kapacity v telocvični (v stredu) ponúkame aj ďalším deťom, ktoré sa ešte nerozhodli pre konkrétny šport. Tréningy sú variabilné, zamerané v rôznom čase pre rôzne vekové kategórie. Tréningy budú zabezpečované trénermi z rôznych športových disciplín.

Tréneri

Hľadáme trénerov a asistentov trénerov, aby sme mohli zabezpečovať tréningy pre rôzne vekové a výkonnostné kategórie samostatne. 

Kontakt

Kontaktujte nás cez info(zavináč)ioan1209.sk alebo na tlf. čísle 0917 577 338. 

Tréningy v telocvični

Tréningy máme vo veľkej telocvični ZŠ (nie v novej hale) každú stredu. Pre nás je telocvičňa rezervovaná v čase od 17:30 do 21:00 a rôzne vekové či výkonnostné kategórie do nej prichádzajú v rôznom čase.

  • 17:30 - 18:30 deti do 10 rokov a začiatočníci
  • 18:30 - 20:00 stredne pokročilí
  • 19:30 - 21:00 pokročilí a starší ako 15 rokov

Na tréning treba prísť včas (pár minút pred začiatkom) a čo najskôr sa prezliecť a prezuť, aby mohli všetci začínať i končiť spolu. Tenisky musia byť vhodné na pohyb po telocvični, ich podrážky nesmú zanechávať stopy na podlahe telocvične. Je vhodné si priniesť fľašu s vodou a uteráčik.

Dôležité informácie

Pred nástupom na tréningy je potrebné doniesť správne vyplnenú prihlášku.

Členské sa platí vopred, na mesačnej báze, prevodom na účet klubu (IBAN SK71 0900 0000 0050 8143 9367). Do správy pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko a príslušný mesiac.

Pred vstupom do športovéhoi klubu sa odporúča každému uchádzačovi absolvovať prehliadku u športového lekára. Akékoľvek obmedzenia (zdravotné, mentálne či iné) na strane cvičenca treba oznámiť čo najskôr v písomnej forme (viď kontakt).

Prijímame deti až vo veku od 6 rokov, ktoré už chodia do školy.