V roku 2014 sme zorganizovali športové dopoludnie, z ktorého sa v spolupráci so športovou komisiou obce vyvinulo športovo-rodinné podujatier pre rodiny ZTtzi, mami, poďte s nami.