Logo2020 21V spolupráci s obcou Ivanka pri Dunaji organizuje naša telovýchovná jednota ďalšiu edíciu ankety Športovec obce. Hlavným cieľom je oceniť tých, ktorí počas sledovaného obdobia dosiahli hodnotný športový úspech a súčasne šírili dobré meno Ivanky pri Dunaji aj za jej hranicami.

Do ankety môže tentokrát ktokoľvek nominovať športovkyňu alebo športovca a/alebo kolektív do jednej z nižšie uvedených kategórií. Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie budú do úvahy brané športové výsledky spoločne za roky 2020 a 2021. Hodnotiaca komisia posúdi 

nominácie jednotlivcov a športových kolektívov a v rámci programu niektorej z jarných verejných obecných udalostí budú verejnosti oznámené výsledky v nasledovných kategóriách:
1. Najúspešnejší športovec/športovkyňa – senior (nad 18 rokov)
2. Najúspešnejší mládežnícky športovec / mládežnícka športovkyňa (do 18 rokov vrátane)
3. Najúspešnejší športový kolektív – seniori
4. Najúspešnejší mládežnícky športový kolektív (do 18 rokov)

Propozície

Propozície ankety

Podmienky nominácie (návrhu):

 1. Celé meno športovca / názov družstva
 2. Fotografia športovca / družstva (v čo najvyššej možnej kvalite)
 3. Šport, za ktorý by mal/-i byť ocenený/-í
 4. Veková kategória – uviesť vek alebo rok narodenia (len jednotlivci)
 5. Kategória (družstvá / jednotlivci):
 6. Vzťah k obci Ivanka pri Dunaji – obyvateľ, športovec za ivanský klub, družstvo pôsobiace v Ivanke pri Dunaji a pod.)
 7. Stručné zdôvodnenie nominácie – dosiahnuté športové úspechy v roku 2019. Pokiaľ ide o medailové umiestnenie na významnom podujatí, tak treba zároveň doplniť približný počet štartujúcich (jednotlivcov alebo družstiev), príp. medzinárodnú účasť (počet krajín).
 8. Aktivita musí byť uznaným športom, musí k nemu existovať nejaká federácia.

Komisia bude každý návrh hodnotiť z viacerých hľadísk. Na akom podujatí či podujatiach bol úspech dosiahnutý, bezúhonnosť nominovaného, prospech pre obec a pod. Pomôžte aj svojimi návrhmi neustále zlepšovať kvalitu výberových kritérií.

Nominovaní jednotlivci

Doterajšie nominácie:

Najúspešnejší športovec/športovkyňa – senior (nad 18 rokov)

 • Monika Sitárová, capoeira (kapuera)
 • Soňa Rebroivá, plávanie
 • Hana Jezberová, voltížne jazdenie

Najúspešnejší mládežnícky športovec / mládežnícka športovkyňa (do 18 rokov vrátane)

 • Filip Nikolíni, voltížne jazdenie

 

Pridajte svoju nomináciu

Nominujem:*
Kompletné zdôvodnenie:*
Môj e-mail:*

Nominované kolektívy

Doterajšie nominácie:

Najúspešnejší športový kolektív – seniori

 • FK Slovan družstvo „seniori A„, futbal

Najúspešnejší mládežnícky športový kolektív (do 18 rokov)

zatiaľ bez nominácie

 

Pridajte svoju nomináciu

Nominujem:*
Kompletné zdôvodnenie:*
Môj e-mail:*

Športová osobnosť obce

Športová osobnosť obce

V tejto kategórii máme záujem o nominácie našich spoluobčanov alebo inak s obcou spojených ľudí, ktorí sa svojím pôsobením v oblasti športu v minulosti významne zaslúžili o jeho rozvoj práve v našej obci.

Pokiaľ poznáte osobu, ktorá vyhovuje náročným kritériam, pošlite nám váš návrh s krátkym zdôvodnením. Využite na to formulár, cez ktorý sa nominujú športovci alebo kolektívy.

Komisia

Hodnotiaca komisia

Do komisie budú aj tentokrát pozvaní ľudia, ktorí sa už dlhšiu dobu v našej obci zaoberajú športom. V tejto chvíli ešte nepoznáme finálnu zostavu hodnotiacej komisie, no predpokladáme, že sa v nej ocitnú aj viacerí členovia z predchádzajúcich ročníkov.

Pokiaľ poznáte vhodnú osobu, ktorá žije v našej obci, jej život sa spája so športom a bude schopná nominovaných hodnotiť objektívne, pošlite nám váš návrh s krátkym zdôvodnením. Využite na to formulár, cez ktorý sa nominujú športovci alebo kolektívy.

Partneri

Partneri

Vyhlasovateľom je obec Ivanka pri Dunaji a spoluorganizátorom je naša Telovýchovná jednota Ioan 1209.

Hľadáme partnerov a sponzorov jednotlivých kategórií. Prihláste sa nám cez priložený formulár.