Logo2020 21V spolupráci s obcou Ivanka pri Dunaji organizuje naša telovýchovná jednota ďalšiu edíciu ankety Športovec obce. Hlavným cieľom je oceniť tých, ktorí počas sledovaného obdobia dosiahli hodnotný športový úspech a súčasne šírili dobré meno Ivanky pri Dunaji aj za jej hranicami.

Do ankety môže tentokrát ktokoľvek nominovať športovkyňu alebo športovca a/alebo kolektív do jednej z nižšie uvedených kategórií. Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie budú do úvahy brané športové výsledky spoločne za roky 2020 a 2021. Hodnotiaca komisia posúdi 

nominácie jednotlivcov a športových kolektívov a v rámci programu niektorej z jarných verejných obecných udalostí budú verejnosti oznámené výsledky v nasledovných kategóriách:
1. Najúspešnejší športovec/športovkyňa – senior (nad 18 rokov)
2. Najúspešnejší mládežnícky športovec / mládežnícka športovkyňa (do 18 rokov vrátane)
3. Najúspešnejší športový kolektív – seniori
4. Najúspešnejší mládežnícky športový kolektív (do 18 rokov)