Subema2019 IMG 0814

 Poď si s priateľmi zabehať a vyplaviť pár endorfínov.

17.11.2019 sa v Ivanke pri Dunaji opäť po roku uskutoční štafetový beh družstiev, kedy si môže každý určiť, akú časť z tých vyše 42km si zabehne. Stačí zostaviť družstvo 4 až 8 bežcov a zúčastniť sa štafetového behu družstiev okolo jazera Štrkovka (Šutrovka). Šutrovský bežecký maratón znamená zabehnúť dokopy 28 kôl okolo jazera za čo najkratší čas.

Sprievodným programom je aj beh detí všetkých vekových kategórií.

 

Pozrite si reportáž z vlaňajšieho prvého vlaňajšieho prvého ako aj z predvlaňajšieho nultého ročníka, kde nájdete aj odkazy na fotky a videá z detských behov i zo štafety družstiev.

Program

Na preteky sa treba prihlásiť dostatočne vopred prostredníctvom záložky Prihlasovanie štafiet, resp. Prihlasovanie detí.

Program v deň pretekov

Detské preteky

 • 8:00 Začiatok prezentácie
 • 8:55 Ukončenie prezentácie
 • 9.00 Štart kategórie Baby (a následne ďalších)
 • 10:10 Vyhlásenie výsledkov detských kategórií

Štafeta

 • 9:00 Začiatok prezentácie (vopred zaregistrovaných družstiev)
 • 10:15 Ukončenie prezentácie na štafetu
 • 10:30 Štart štafety
 • 15:30 (alebo cca. 10 minút po dobehnutí posledného družstva) Ukončenie štafety a vyhlásenie výsledkov

 

Občerstvenie priamo v pohostinstve Wigvam

Propozície

Propozície

Podrobné propozície sú uvedené v PDF prílohe.

Štafetový beh dospelých

Cieľom je odbehnúť celých 28 kôl okolo Ivanského jazera Šutrovka tak, aby každý člen družstav odbehol minimálne jedno kolo. Každé družstvo môže mať najmenej 4 a najviac 8 členov.

Každý jeden bežec či bežkyňa musí byť zdravotne spôsobilý. Odporúčaný vek bežcov pre štafetový beh je nad 15 rokov. Každý sa zúčastňuje  na vlastnú zodpovednosť, organizátor nezabezpečuje žiadne poistenie. Vek pretekárov bude pri prezentácii skontrolovaný voči ich občianskemu preukazu, pretekári mladší ako 18 rokov musia so sebou na registráciu priniesť vyplnený súhlas zákonného zástupcu. Bez písomného súhlasu nebude môcť daný pretekár nastúpiť na preteky, čo môže v najhoršom prípade viesť k diskvalifikácii celého družstva!

Družstvo, za ktoré počas pretekov nenastúpia aspoň 4 bežci, bude diskvalifikované!

Každý člen tímu musí odbehnúť minimálne 1 kolo, taktiku si volí tím vrátane spôsobu striedania (buď 7 kôl v kuse alebo sa striedajú ob kolo a pod.)

Príklady:

 1. Jedno družstvo zložené zo 4 členov sa dohodne, že každý z nich odbehne rovnaký počet kôl - 7.
 2. Iné družstvo môže mať 8 členov, 6 pobežia po 4 kolách a dvaja len po 2 kolách.
 3. Aj prípad, keď sa 4 členovia družstva dohodnú tak, že traja z nich odbehnú po jednom kole a jeden 25, je povolený. 

Organizátor zabezpečuje len malé občerstvenie a neposkytuje žiadnu ochranu proti nepriaznivým poveternostným podmienkam.

Odovzdanie štafety medzi 2 pretekármi sa realizuje jasne viditeľným dotykom (napr. klepnutím po pleci alebo dotykom rúk).78045 200

Každý pretekár si musí pred štartom upevniť svoje štartovné číslo, ktoré musí mať počas štartu a aj počas behu vlastného úseku pretekov. 

Podujatie sa uskutoční aj za nepriaznivého počasia, s výmimkou búrky s bleskami, ktorá bude vopred avizovaná na webstránke SHMÚ. V takom prípade by boli preteky presunuté no náhradný termín. Štartovné sa nevracia.

Limit na odbehnutie maratónu je 5 hodín, najneskôr v tom čase bude trať uzavretá.

Behy detí

Pred štafetovým maratónom dospelých sa od 9:00 uskutočnia individuálne detské preteky, ktoré sú súčasťou Regionálneho pohára Cyklobeh 2019. Preteká sa v nasledovných kategóriach.

 • Baby (2015+) – malé kolo v okolí Wigvamu
 • Mikro (2013-14) – malé kolo v okolí Wigvamu
 • Mili (2011-12) – 1 kolo
 • Mini (2009-10) – 1 kolo
 • Mladší žiaci (2007-08) – 2 kolá
 • Starší žiaci (2005-06) – 2 kolá
 • Kadeti (2001-04) – 2 kolá

Prihlasovanie na detské kategórie bude možné priamo na mieste pred štartom pretekov, avšak odporúčame prihlásenie vopred na našej stránke, čo urýchli proces registrácie v deň pretekov pretekárom aj organizátorom. Každé dieťa MUSÍ priniesť podpísaný súhlas zákonného zástupcu (stiahni, vytlač, nechaj podpísať a prines). Za účasť v detských pretekoch sa štartovné neplatí, resp. môžete dať  dobrovoľné štartovné.

Prihlasovanie štafiet

Prihlasovanie družstiev na štafetu (štart o 10:30).

Každé družstvo si určí jedného zo svojich  členov za svojho kapitána, ktorý potom zodpovedá za prihlásenie družstva, prezentáciu družstva, stanovenie taktiky a ďalšie aktivity pred i počas pretekov..

Prihlasovanie je možné zrealizovať len on-line, vyplnením nižšie uvedeného formulára nejneskôr do 13.11.2019. Po tomto termíne alebo aj v prípade dosiahnutia maximálneho počtu prihlásených tímov (30) už formulár nebude k dispozícii. Štartovné za tím je potrebné zaplatiť (prevodom na náš bankový účet SK7109000000005081439367). Družstvo sa považuje za zaregistrované až po potvrdení prijatia platby. Ako variabilný symbol uveďte registračné číslo, ktoré dostanete pri potvrdení prihlásenia na vami uvedenú emailovú adresu a do správy pre prijímateľa pre istotu uveďte aj názov družstva alebo kontaktný email.

Štartovné za družstvo v štafete je bez ohľadu na počet členov:

 • 35,- eur za “ivanské” družstvo zaplatené vopred
 • 40,- eur za “mimoivanské” družstvo zaplatené vopred

Družstvo sa považuje za ivanské, pokiaľ aspoň jeden člen družstva má trvalý pobyt v Ivanke pri Dunaji.

Zoznam členov môžeš až do konania pretekov modifikovať podľa potreby či aktuálnych dispozícií.

Pre všetkých účastníkov mladších ako 18 rokov (platí pre štafetový beh ako aj pre detské behy) je potrebné vyplniť a priniesť so sebou správne vyplnený Súhlas zákonného zástupcu (stiahni, vytlač, nechaj podpísať a prines).

Termín na prihlásenie družstva na štafetu vypršal. 

Prihlasovanie detí

Prihlasovanie detí na detské behy (štarty už od 9:00)

Pre všetkých účastníkov mladších ako 18 rokov (platí pre štafetový beh ako aj pre detské behy) je potrebné vyplniť a priniesť so sebou správne vyplnený Súhlas zákonného zástupcu (stiahni, vytlač, nechaj podpísať a prines).

Štart v detských pretekoch nie je spoplatnený, privítame však akýkoľvek dobrovoľný príspevok.

Termín na prihlásenie detí vypršal. Je možné sa prihlásiť ešte ráno na mieste, ale len do vyčerpania čísel.

Prihlásení účastníci

Prihlásené družstvá

 1. Fuuuha!
 2. BTK Veľký Biel
 3. BeastMode
 4. Bežecký klub RTVS
 5. Lepší
 6. Lesky´s runners I
 7. Lesky´s runners II
 8. Lesky´s runners III
 9. Starší dorast
 10. Zateam
 11. Predteam
 12. Seniori Ivanka
 13. Marakana
 14. Ceramstone
 15. AŠK FÉNIX BRATISLAVA
 16. AŠK FÉNIX BRATISLAVA ŽENY
 17. ForFun
 18. Skvelá osmička
 19. Endorfínky
 20. Endorfíni
 21. Sokolíci
 22. TrmaVrma
 23. HAPPY RUNNERS
 24. FALCONS
 25. Van gym mix
 26. 12 z Ivanky
 27. AK Veterán Bratislava

Poznámka: Tučným označené družstvá majú zaplatené štartovné v plnej výške.

Prihlásené deti

 1. Lukáš Fülöp Mili (2011-12)
 2. Barbora Bertóková Mladší žiaci (2007-08)
 3. Patrik Mesároš Mili (2011-12)
 4. Roman Mesároš Baby (2015+)
 5. Lucas Igenyes Mini (2009-2010)
 6. Tomáš Bruckmayer Mili (2011-12)
 7. Terezka Bruckmayerová Baby (2015+)
 8. Vivienne Kelemenová Mladší žiaci (2007-08)
 9. Damián Csiaki Mini (2009-2010)
 10. Teo Slavkovský Mikro (2013-14)
 11. Sofia Slavkovská Mili (2011-12)
 12. Saška Stachová Mini (2009-2010)
 13. Petra Mešková Mladší žiaci (2007-08)
 14. Tobias Slama Mini (2009-2010)
 15. Sarah Slamová Mili (2011-12)
 16. Vaneska Slivková Mini (2009-2010)
 17. Lucia Prikopska Mili (2011-12)
 18. Michal Šutlák Mini (2009-2010)
 19. Lenka Šutláková Mili (2011-12)
 20. Lukaš Chudik Baby (2015+)
 21. Matej Hinterschuster Mikro (2013-14)
 22. Tomas Hinterschuster Mladší žiaci (2007-08)
 23. Matej Kovačič Mini (2009-2010)
 24. Michal Kovačič Mini (2009-2010)
 25. Peter Kopča Starší žiaci (2005-06)
 26. Veronika Kopčová Baby (2015+)
 27. Alexandra Žilková Mladší žiaci (2007-08)
 28. Sofia Sokoliuk Mladší žiaci (2007-08)
 29. Eliška Némethová Mladší žiaci (2007-08)
 30. Rastík Németh Mili (2011-12)
 31. Jurko Príkopský Mili (2011-12)
 32. Lina Ranisavič Mikro (2013-14)
 33. Maroš Preisach Mili (2011-12)
 34. Esterka Preisachová Mikro (2013-14)
 35. Alan Popovič Mikro (2013-14)
 36. Dominika Jiránková Mili (2011-12)
 37. Dominik Jiránek Mili (2011-12)
 38. David Capla Mini (2009-2010)
 39. Ema Jalakšová Mili (2011-12)
 40. Isabela Schultz Mini (2009-2010)
 41. Viktor Fajčík Mini (2009-2010)
 42. Ninka Fornadeľová Mili (2011-12)
 43. Monika Orlíková Mikro (2013-14)
 44. Annamária Orlíková Mikro (2013-14)
 45. Jana Orlíková Mili (2011-12)
 46. Laura Grambličková Mladší žiaci (2007-08)
 47. Jakub Orlík Mini (2009-2010)
 48. Gabriela Orlíková Mladší žiaci (2007-08)
 49. Kristiána Orlíková Starší žiaci (2005-06)
 50. Veronika Beregházyová Starší žiaci (2005-06)
 51. Matúš Žákovič Starší žiaci (2005-06)
 52. Simonka Beregházyová Mladší žiaci (2007-08)
 53. Matúš Michalec Mini (2009-2010)
 54. Mirko Špaček Mili (2011-12)
 55. Matej Mlynárik Mladší žiaci (2007-08)
 56. Jakub Mlynárik Mini (2009-2010)
 57. Teo Fabrici Mladší žiaci (2007-08)
 58. Ela Stanová Mikro (2013-14)
 59. Martin Hess Mladší žiaci (2007-08)

Trate

Trať pre kategórie Baby (2015+) a Mikro (2013-14) (okruh = približne 500m):

trat kratka

 

Trať pre všetky ostatné kategórie (okruh = približne 1500m):

Trat maraton

Partneri

Partneri a spolupracovníci

Hľadáme partnerov a sponzorov (ovocie, ceny pre víťazov i do tomboly a pod.) a rovnako aktivistov, ktorí by sa chceli zapojiť buď do jednorazovej alebo trvalej spolupráce s nami na rôznych (najmä) športových podujatiach. 

 

Súčasní partneri podujatia:

 • Obec Ivanka pri Dunaji
 • Pohostinstvo Wigvam na Šutrovke
 • Bratislavský samosprávny kraj
 • Miestny spolok Slovenského červeného kríža
 • Zelovoc č. 1
 • Zlaté Zrnko
 • Fit & Gym
 • Ceramstone s r.o.
 • Excalibur pub
 • Autobazár Bil-mar
 • Jakub a Martin Letenayovci