SSM2017 127

 Snívaš o tom, že si raz zabehneš maratón?

17.11. 2018 sa v Ivanke pri Dunaji uskutoční štafetový beh družstiev, kedy si môže každý určiť, akú časť z tých vyše 42km si zabehne. Stačí zostaviť družstvo 4 až 8 bežcov a zúčastniť sa štafetového behu družstiev okolo jazera Štrkovka (Šutrovka). Šutrovský bežecký maratón znamená zabehnúť dokopy 28 kôl okolo jazera za čo najkratší čas.

Sprievodným programom je aj beh detí všetkých vekových kategórií.

Pozrite si reportáž z nultého ročníka, kde sú aj videjká z detských behov i zo štafety družstiev.

Program

Na preteky sa treba prihlásiť dostatočne vopred prostredníctvom záložky Prihlasovanie.

Program v deň pretekov

Detské preteky

 • 8:0 Začiatok prezentácie
 • 8:55 Ukončenie prezentácie
 • 9.00 Štart kategórie Mini (a následne ďalších)
 • 9:45 Vyhlásenie výsledkov

Štafeta

 • 9:00 Začiatok prezentácie (vopred zaregistrovaných družstiev)
 • 9:45 Ukončenie prezentácie na štafetu
 • 10:00 Štart štafety
 • 15:00 (alebocca 10 minút po dobehnutí posledného družstva) Ukončenie štafety a vyhlásenie výsledkov

 

Občerstvenie priamo v pohostinstve Wigvam

Propozície

Propozície

Podrobné propozície sú uvedené v PDF prílohe.

Štafetový beh dospelých

Cieľom je odbehnúť celých 28 kôl okolo Ivanského jazera Šutrovka tak, aby každý člen družstav odbehol minimálne jedno kolo. Každé družstvo môže mať najmenej 4 a najviac 8 členov.

Každý jeden bežec či bežkyňa musí byť zdravotne spôsobilý. Odporúčaný vek bežcov pre štafetový beh je nad 15 rokov. Každý sa zúčastňuje  na vlastnú zodpovednosť, organizátor nezabezpečuje žiadne poistenie. Vek pretekárov bude pri prezentácii skontrolovaný voči ich občianskemu preukazu, pretekári mladší ako 18 rokov musia so sebou na registráciu priniesť vyplnený súhlas zákonného zástupcu. Bez písomného súhlasu nebude môcť daný pretekár nastúpiť na preteky, čo môže v najhoršom prípade viesť k diskvalifikácii celého družstva!

Družstvo, za ktoré počas pretekov nenastúpia aspoň 4 bežci, bude diskvalifikované!

Každý člen tímu musí odbehnúť minimálne 1 kolo, taktiku si volí tím vrátane spôsobu striedania (buď 7 kôl v kuse alebo sa striedajú ob kolo a pod.)

Príklady:

 1. Jedno družstvo zložené zo 4 členov sa dohodne, že každý z nich odbehne rovnaký počet kôl - 7.
 2. Iné družstvo môže mať 8 členov, 6 pobežia po 4 kolách a dvaja len po 2 kolách.
 3. Aj prípad, keď sa 4 členovia družstva dohodnú tak, že traja z nich odbehnú po jednom kole a jeden 25, je povolený. 

Organizátor zabezpečuje len malé občerstvenie a neposkytuje žiadnu ochranu proti nepriaznivým poveternostným podmienkam.

Odovzdanie štafety medzi 2 pretekármi sa realizuje jasne viditeľným dotykom (napr. klepnutím po pleci alebo dotykom rúk).78045 200

Každý pretekár si musí pred štartom upevniť svoje štartovné číslo, ktoré musí mať počas štartu a aj počas behu vlastného úseku pretekov. 

Podujatie sa uskutoční aj za nepriaznivého počasia, s výmimkou búrky s bleskami, ktorá bude vopred avizovaná na webstránke SHMÚ. V takom prípade by boli preteky presunuté no náhradný termín. Štartovné sa nevracia.

Limit na odbehnutie maratónu je 5 hodín, najneskôr v tom čase bude trať uzavretá.

Behy detí

Pred štafetovým maratónom dospelých sa od 9:00 uskutočnia individuálne detské preteky v nasledovných kategóriach.

 • mini (narod. 2012+) – kratšie kolo v okolí Wigvamu
 • mladší žiaci a žiačky (narod. 2008-11) – 1 kolo
 • starší žiaci a žiačky (narod. 2003-07) – 2 kolá 

Prihlasovanie na detské kategórie bude možné priamo na mieste pred štartom pretekov, avšak odporúčame prihlásenie vopred na našej stránke, čo urýchli proces registrácie v deň pretekov pretekárom aj organizátorom. Každé dieťa MUSÍ priniesť podpísaný súhlas zákonného zástupcu (stiahni, vytlač, nechaj podpísať a prines). Za účasť v detských pretekoch sa štartovné neplatí, resp. môžete dať  dobrovoľné štartovné.

Prihlasovanie

Prihlasovanie

Prihlasovanie družstiev na štafetu (štart o 10:00) bolo ukončené!

Prihlasovanie detí na detské behy (štarty už od 9:00)

Pre všetkých účastníkov mladších ako 18 rokov (platí pre štafetový beh ako aj pre detské behy) je potrebné vyplniť a priniesť so sebou správne vyplnený Súhlas zákonného zástupcu (stiahni, vytlač, nechaj podpísať a prines).

Prihlásené družstvá

 1. Seniori Ivanka
 2. Skvelá Osmička
 3. 202
 4. SexiTeam
 5. Bezci z TL (odhlásené)
 6. Lesky´s runners 1
 7. Lesky´s runners 2
 8. Lesky´s runners 3
 9. IPD dream team
 10. Divé svine
 11. Sokolici
 12. Bezecky klub RTVS
 13. Predteam
 14. Zateam
 15. FALCONS
 16. BeastMode
 17. Mladsi dorastenci
 18. 12 z Ivanky
 19. Endorfíny
 20. Ivanskí gepardi
 21. JFK +

Poznámka: Tučným označené družstvá majú zaplatené štartovné v plnej výške.

Prihlásené deti

 1. Viktória Kacvinská 2008 .. 2011
 2. Nelka Kacvinská 2008 .. 2011
 3. Sarah Slamová 2012 .. 2015
 4. Tobias Slama 2008 .. 2011
 5. Tomáš Zemes 2008 .. 2011
 6. Jakub Marosz 2003 .. 2007
 7. Juraj Marosz 2008 .. 2011
 8. Tomáš Bruckmayer 2012 .. 2015
 9. Kristiána Orlíková 2003 .. 2007
 10. Monika Orlíková 2012 .. 2015
 11. Annamária Orlíková 2012 .. 2015
 12. Jakub Orlík 2008 .. 2011
 13. Michal Šutlák 2008 .. 2011
 14. Lenka Šutláková 2008 .. 2011
 15. Laura Fronková 2012 .. 2015
 16. Adriána Kuzmová 2008 .. 2011
 17. Filip Pokorny 2012 .. 2015
 18. Bianka Pokorna 2008 .. 2011
 19. Lina Ranisavic 2012 .. 2015
 20. Mila Ranisavic 2012 .. 2015
 21. Gabriela Orlíková 2003 .. 2007

Partneri

Partneri a spolupracovníci

Hľadáme partnerov a sponzorov (ovocie, ceny pre víťazov i do tomboly a pod.) a rovnako aktivistov, ktorí by sa chceli zapojiť buď do jednorazovej alebo trvalej spolupráce s nami na rôznych (najmä) športových podujatiach. 

 

Súčasní partneri:

 • Obec Ivanka pri Dunaji
 • Pohostinstvo Wigvam na Šutrovke
 • Miestny spolok Slovenského červeného kríža
 • Zelovoc č. 1
 • Sum -  výrobca funkčných konopných proteinov a ostatných konopných dobrôt pre vaše zdravie a silu
 • Masáže Marián Múčka