{jcomments off}

PohrZačiatkom roku 2018 sa uskutoční slávnostý večer, na ktorom budú vyhlásení najlepší športovci obce Ivanka pri Dunaji za rok 2017. Športová komisia bude vyberať z návrhov nominovaných v nasledovných kategóriách:
1. Najlepší športovec/športovkyňa – senior (nad 18 rokov)
2. Najlepší mládežnícky športovec / mládežnícka športovkyňa (do 18 rokov vrátane)
3. Najlepší športový kolektív – seniori
4. Najlepší mládežnícky športový kolektív (do 18 rokov vrátane)

Podmienky nominácie (návrhu):
1. Celé meno športovca / názov družstva
2. Fotografia športovca / družstva (v čo najvyššej možnej kvalite)


3. Šport, za ktorý by mal/-i byť ocenený/-í
4. Veková kategória – uviesť vek alebo rok narodenia (len jednotlivci)
5. Kategória (družstvá / jednotlivci):
6. Vzťah k obci Ivanka pri Dunaji – obyvateľ, športovec za ivanský klub, družstvo pôsobiace v Ivanke pri Dunaji a pod.)
7. Stručné zdôvodnenie nominácie – minimálne športové úspechy v roku 2017. Pokiaľ ide o medailové umiestnenie na významnom podujatí, tak treba zároveň doplniť približný počet štartujúcich (jednotlivcov alebo družstiev), príp. medzinárodnú účasť (počet krajín).
8. Aktivita musí byť uznaným športom, musí k nemu existovať nejaká federácia.

 

Nominácie i ďalšie informácie tu budú postupne pribúdať.