PlagtFB3Telovýchovná jednota Ioan 1209 organizuje každoročne niekoľko športových aktivít pre verejnosť, v prvom rade pre všetkých Ivančanov, ľudí zo susedných obcí a z najbližšieho okolia. V piatok 17. novembra organizujeme štafetový beh družstiev na vzdialenosť približnej dĺžky maratónu  Uskutoční sa v bezprostrednej blízkosti jazera Štrkovka (alebo Šutrovka) v Ivanke pri Dunaji.

Prihlásiť sa môžu družstvá 4 až 8 bežcov. Odporúčame začať s prípravou na preteky včas a splniť si všetky povinnosti voči nám radšej skôr. Z organizačných dôvodov si vyhradzujeme právo ukončiť prihlasovanie predčasne a obmedziť celkový počet štartujúcich družstiev. Štartovné pre každý družstiev nám slúži na pokrytie len nevyhnutných nákladov. Radi privítame akúkoľvek pomoc z vašej strany.

Sledujte nás, ďalšie informácie budeme priebežne aktualizovať. Bude to pre obmedzený počet družstiev. Sprievodným programom budú aj jednoduché preteky detí.

Harmonogram

Harmonogram

Všetky družstvá, ktoré sa chcú zúčastniť pretekov, sa musia prihlásiť najneskôr do 16.11. a zaplatiť štartovné (pripísať ho na náš účet). 

V deň pretekov

 • 9:00 Začiatok prezentácie (vopred zaregistrovaných družstiev)
 • 9.00 Začiatok behov detí
 • 9:45 Ukončenie prezentácie na štafetu
 • 10:00 Štart štafety
 • 15:00 (alebo kedykoľvek po dobehnutí všetkých štafiet) Ukončenie štafety a vyhlásenie výsledkov (cca 10 minút po dobehnutí posledného družstva)

 

Propozície

Propozície

Štafetový beh dospelých

Cieľom je odbehnúť celých 28 kôl okolo Ivanského jazera Šutrovka tak, aby každý člen družstav odbehol minimálne jedno kolo. Každé družstvo môže mať najmenej 4 a najviac 8 členov.

Každý jeden bežec či bežkyňa musí byť zdravotne spôsobilý a starší ako 15 rokov. Každý sa zúčastňuje  na vlastnú zodpovednosť, organizátor nezabezpečuje žiadne poistenie. Vek mladších pretekárov bude pri prezentácii skontrolovaný voči ich občianskemu preukazu, pretekári mladší ako 18 rokov alebo starší ako 99 rokov musia so sebou na registráciu priniesť vyplnený súhlas ich zodpovedného zástupcu. Bez písomného súhlasu nebude môcť daný pretekár nastúpiť na preteky, čo môže v najhoršom prípade viesť k diskvalifikácii celého družstva!

Družstvo, za ktoré počas pretekov nenastúpia aspoň 4 bežci, bude diskvalifikované!

Každý člen tímu musí odbehnúť minimálne 1 kolo, taktiku si volí tím vrátane spôsobu striedania (buď 7 kôl v kuse alebo sa striedajú ob kolo a pod.)

Príklady:

 1. Jedno družstvo zložené zo 4 členov sa dohodne, že každý z nich odbehne rovnaký počet kôl - 7.
 2. Iné družstvo môže mať 8 členov, 6 pobežia po 4 kolách a dvaja len po 2 kolách.
 3. Aj prípad, keď sa 4 členovia družstva dohodnú tak, že traja z nich odbehnú po jednom kole a jeden 25, je povolený. 

Organizátor zabezpečuje len malé občerstvenie a neposkytuje žiadnu ochranu proti nepriaznivým poveternostným podmienkam.

Odovzdanie štafety medzi 2 pretekármi sa realizuje jasne viditeľným dotykom (napr. klepnutím po pleci alebo dotykom rúk).odovzdvka

Každý pretekár si musí pred štartom upevniť svoje štartovné číslo, ktoré musí mať počas štartu a aj počas behu vlastného úseku pretekov. 

Podujatie sa uskutoční aj za nepriaznivého počasia, s výmimkou búrky s bleskami, ktorá bude vopred avizovaná na webstránke SHMÚ. V takom prípade by boli preteky presunuté no náhradný termín. Štartovné sa nevracia.

Limit na odbehnutie maratónu je 5 hodín, najneskôr v tom čase bude trať uzavretá.

Behy detí

Pred štafetovým maratónom dospelých sa od 9:00 uskutočnia individuálne detské preteky v nasledovných kategóriach.

 • mladší žiaci a žiačky (narod. 2007+) – 1 kolo (~1500m)
 • starší žiaci a žiačky (narod. 2002-06) – 2 kolá (~3000m) 

Prihlasovanie na detské kategórie bude prebiehať priamo na mieste pred štartom pretekov. Každé dieťa však musí priniesť podpísaný súhlas zákonného zástupcu (stiahni, vytlač, nechaj podpísať a prines). Za účasť v detských pretekoch sa štartovné neplatí, resp. môžete dať  dobrovoľné štartovné.

Prihlasovanie

Prihlasovanie

Každé družstvo určí jedného zo svojich  členov za svojho kapitána, ktorý potom zodpovedá za prihlásenie družstva, prezentáciu družstva, stanovenie taktiky a ďalšie aktivity pred i počas pretekov..

Prihlasovanie je možné zrealizovať len on-line, vyplnením nižšie uvedeného formulára nejneskôr do 12.11.2017. Po tomto termíne alebo aj v prípade dosiahnutia maximálneho počtu prihlásených tímov (20) už formulár nebude k dispozícii. Štartovné za tím je potrebné zaplatiť (prevodom na náš bankový účet SK7109000000005081439367). Družstvo sa považuje za zaregistrované až po potvrdení prijatia platby. Ako variabilný symbol uveďte registračné číslo, ktoré dostanete pri potvrdení prihlásenia na vami uvedenú emailovú adresu a do správy pre prijímateľa pre istotu uveďte aj názov družstva alebo kontaktný email.

Štartovné za družstvo je jednotné = 20,- eur bez ohľadu na počet členov.

V prípade veľkého záujmu si organizátor vyhradzuje právo uzavrieť prihlasovanie aj skôr a tak z organizačných dôvodov obmedziť celkový počet štartujúcich družstiev.

 

Nezabudni vyplniť formulár! Pokiaľ formulár nevidno, prihlasovanie bolo ukončené.

PrihlasovanieZoznam členov môžeš až do konania pretekov modifikovať podľa potreby či aktuálnych dispozícií. Veľmi nám pomôžeš, pokiaľ nám najneskôr večer pred pretekmi potvrdíš aktuálnu zostavu vo forme:

 1. pretekár (kapitán) - meno a priezvisko, dátum narodenia, mesto či obec trvalého bydliska
 2. pretekár - meno a priezvisko, dátum narodenia, mesto či obec trvalého bydliska
 3. ...

Prihlasovanie ukončené!

Partneri

Partneri

Ďakujeme našim partnerom, vďaka ktorým môžeme organizovať ďalšiu športovú aktivitu. Pokiaľ by ste aj Vy mali záujem nám pomôcť pri našich aktivitách pre verejnosť, ohláste sa nám reakciou na tento článok.

 Obec Ivanka pri Dunaji  erb Ivanka mini
 Pohostinstvo Wigvam  Wigvam II
 Zelovoc č. 1  zelovoc1
 MS Bike  msbike
 IvankaNet  ivankanet nove logo small