PlagtFB3Telovýchovná jednota Ioan 1209 organizuje každoročne niekoľko športových aktivít pre verejnosť, v prvom rade pre všetkých Ivančanov, ľudí zo susedných obcí a z najbližšieho okolia. V piatok 17. novembra organizujeme štafetový beh družstiev na vzdialenosť približnej dĺžky maratónu  Uskutoční sa v bezprostrednej blízkosti jazera Štrkovka (alebo Šutrovka) v Ivanke pri Dunaji.

Prihlásiť sa môžu družstvá 4 až 8 bežcov. Odporúčame začať s prípravou na preteky včas a splniť si všetky povinnosti voči nám radšej skôr. Z organizačných dôvodov si vyhradzujeme právo ukončiť prihlasovanie predčasne a obmedziť celkový počet štartujúcich družstiev. Štartovné pre každý družstiev nám slúži na pokrytie len nevyhnutných nákladov. Radi privítame akúkoľvek pomoc z vašej strany.

Sledujte nás, ďalšie informácie budeme priebežne aktualizovať. Bude to pre obmedzený počet družstiev. Sprievodným programom budú aj jednoduché preteky detí.