obr2Na 19.3. od 9:30 sme plánovali brigádu, stretnutie kapitánov a priateľský zápas. O konaní brigády sme informovali už na januárovom stretnutí kapitánov, na ktoré sa  dostavili len zástupcovia 3 tímov. Približne 3 týždne vopred bola informácia uvedená na webstránke, týždeň pred konaním brigády som dal linku aj na facebook. Ak by ktokoľvek chcel, mohol sa o tejto aktivite dozvedieť.

IML má v súčasnosti 110 aktívnych hráčov. Viete, koľkí z nich sa v sobotu dostavili  a pomohli? Traja (3). Adam Czucz a Michal Maár z Old School a Jozef Kuzma z KLM, ktorý je navyše členom TJ Ioan 1209, ktorá IML organizuje. Stačilo, aby prišli z každého tímu kapitáni a boli by sme naraz zrealizovali nielen brigádu, ale aj stretnutie kapitánov a následne sme si mohli zahrať ten sľúbený priateľský zápas.

Na stretnutí kapitánov som s nimi chcel prejsť

  • vaše pripomienky a návrhy (akékoľvek)
  • rozlosovanie jarnej časti
  • rozdelenie rozhodcov (jarnú časť budú pískať dvaja klasickí rozhodcovia - Alexander Marczell a Peter Augustovič st.)
    • má niekto iný záujem stať sa rozhodcom (aspoň náhradníkom)?
  • rozdelenie organizácie zápasov (v každom kole bude za organizáciu, zabezpečenie, prípravu a následné upratanie zodpovedný iný tím)
  • informácie zo SZMF (zaplatili sme registráciu jednému nášmu tímu na MSR 2016, reprezentačné kempy seniorov a U21)
  • možnosti zníženia poplatkov na ďalší rok
  • turnaj play-off

Keďže sme sa nezišli, o všetkom rozhodneme sami.

Predpokladali sme, že brigáda by 16 ľuďom trvala takú hodinku, možno trochu viac, popritom by sme si povedali veci potrebné pre kapitánov a následne by sme si zahrali ten spomínaný priateľský zápas. Nakoniec nič z toho nebolo a poslední dvaja s Jožkom Kuzmom sme odchádzali z ihriska niečo po 14-tej. Inak, všetko najlepšie všetkým Jozefom.

obr1Keď  som prišiel ráno na ihrisko, bolo po zime v zúfalom stave. Uvoľnené a potrhané siete, bordel na aj mimo ihriska. Toto všetko sa nám ako-tak podarilo dať do poriadku. Zakúpili sme lanká, šponováky, šnúru na uväzovanie a ďalší drobný materiál. Keď sme odchádzali, zadné siete boli opäť napnuté a zaplátané, siete na bránkach nanovo uchytené, povrch trávnika vyčistený (v tom nám pomáhali deti, ktoré si prišli zahrať futbal) a narovnaný.

Popritom sme upratali aj najbližšie okolie ihriska, odstránili najmä sklo a iný "bordel" v okolí lavičiek a mantinelov. Nezabudli sme ani na blížiace sa cyklopreteky detí, Miloš Orlík ostrihal kríky a postriekal dráhu. Všetko, čo sme vyzbierali sme odniesli do smetí, či odviezli do zberného dvora.

Všetkým zúčastneným (aj úplne náhodným dospelým, ktorý sa na brigáde ocitli) chcem touto cestou ešte raz poďakovať. A tým ostatným 107 chýbajúcim hráčom IML? Vlastne ich nechýbalo celých 107. V čase, keď sme končili, sa zopár hráčov predsa len objavilo. Prišli si zahrať futbal a poďakovali nám asi takto: "Aspoň máme pripravené ihrisko".