logo blJe to čas, keď si po intenzívnej jeseni môžeme trochu oddýchnuť od neustáleho zhonu, kedy sa popri svojej práci snažíme čo najlepšie pripraviť sobotňajšie kolá IML a popritom ešte ďalšie aktivity, ktoré naša telovýchovná jednota zabezpečuje. Je to aj čas, keď môžeme hodnotiť predchádzajúci rok a pripraviť plány a návrhy na vylepšenia v nastávajúcom roku. Prinášame informácie zo stretnutia kapitánov tímov IML a z riadneho Valného zhromaždenia SZMF.

 

Zo stretnutia kapitánov

Na 22.1. boli do IC-čka pozvaní kapitáni všetkých tímov, aby sa vyjadrili k otázkam našej spolupráce so SZMF, ktoré im boli zaslané ešte 2.1. Účasť bola viac ako mizerná, pripomína to účasť v parlamentých volbách. Tí, ktorí sa nezúčastnia, budú potom najviac frflať. Prítomní zástupcovia sa však jednoznačne vyjadrili, že

  • hráči majú záujem sa zúčastňovať turnajov organizovaných pod patronátom SZMF (najmä Majstrovstiev SR)
  • hráči majú záujem dostať sa do reprezentácie SR
  • my (IML) máme záujem byť súčasťou SZMF a mať tak možnosť ovplyvňovať vývoj malého futbalu na Slovensku

Zástupca tímu Warriors (víťaz Predvianočného turnaja) vyhlásil, že ich tím je pripravený ísť reprezentovať IML na MSR. Tak uvidíme, ako sa im bude dariť v jarnej časti IML sezóny 2015-16.

Z valného zhromaždenia SZMF

Záujem ovplyvňovať vývoj malého futbalu na Slovensku zvnútra sme vyjadrili svojou dvojčlennou účasťou na zasadnutí Valného zhromaždenia Slovenského zväzu malého futbalu, ktoré sa uskutočnilo v Brezne počas tohto víkendu. V úvode zhodnotil prezident SZMF Stanislav Cintavý uplynulý rok, najmä MSR v Košiciach a ME v Chorvátsku, stav financií a plány na rok 2016. Následne sa vyjadrili zástupcovia všetkých regionálnych líg a z ich hodnotenia vyplynulo, že až na výnimky zaznamenali skôr pokles tímov. Začína sa prejavovať starnutie hráčskej základne a ich odchod, čo niektorí organizátori riešia rôznymi spôsobmi. Celkovo sa ukazuje, že medzi jednotlivými ligami sú príliš veľké rozdiely a rovnako je to aj na medzinárodnej úrovni. To je asi aj primárnym dôvodom, prečo ešte malý futbal nie je medzinárodne uznaným športom a to je zase dôvod, prečo aj napriek vyše siedmym tisíckam registrovaných hráčov na Slovensku nedostane malý futbal dotáciu z ministerstva školstva. Preto budeme musieť zháňať peniaze na aktivity súvisiace s malým futbalom iným spôsobom. Máte nejaký tip?

V dňoch 25. a 26. júna 2016 sa opäť uskutočnia Majstrovstvá Slovenska v malom futbale (MSR). O ich organizáciu sa uchádzajú regionálne ligy zo Senca a Trenčína, ktoré sľubujú splnenie prísnych kritérií (umelá tráva, viac ihrísk, oficiálne rozmery). Opäť je to počas víkendu, keď sa v Ivanke hrá tradičný Hodový turnaj v malom futbale, ale už vieme, že minimálne Warriors sú ochotní ísť reprezentovať IML. Veď uvidíme, čo všetko sa dovtedy stane. Predbežný plán je mať na MSR 32 tímov, IML má opäť možnosť nominovať dvoch zástupcov.

Na zasadnutí bola dohodnutá aj výška príspevku na administratívne potreby SZMF a na zaplatení zálohy za registráciu jedného tímu IML na MSR 2016. SZMF bude musieť v najbližšom období riešiť ešte mnoho problémov malého futbalu - jasnú stratégiu, evidenciu členov, podporu malého futbalu v regiónoch, zapojenie mládeže a žien, získanie trénera seniorskej reprezentácie a samozrejme financovanie. Najbližšie to budú delegáti opäť spoločne riešiť na mimoriadnom Valnom zhromaždení SZMF, ktoré sa uskutoční počas MSR. Viac informácií je možné poskytnúť zástupcom tímov počas najbližšieho stretnutia kapitánov pred začiatkom jarnej časti IML.

Zmeny v IML

Účasť na zasadnutí SZMF sme využili aj na výmenu skúseností s ostatnými organizátormi regionálnych líg. Získané informácie použijeme na niektoré zmeny v zabezpečení IML, ktoré oznámime zástupcom tímov už na najbližšom stretnutí kapitánov. Vrátime sa k modelu, keď boli tími viac zainteresované do zabezpečenia kôl IML, urobíme brigádu na ihrisku, zrušíme zber lôpt. Z ušetrených financií zorganizujeme po skončení jarnej časti IML turnaj. Viac až na stretnutí kapitánov.

Chceme toho zlepšiť trochu viac. Niektoré zmeny budeme koordinovať so SZMF, iné len v rámci IML. Od tímov očakávame väčšiu angažovanosť. Vyše sto ľudí určite dokáže viac ako len frflať, ohovárať či nadávať. Potrebujeme zlepšť úroveň, získať viac tímov? Nech sa páči, očakávame vaše návrhy. Chceme zlepšiť marketing, zaobstarať kvalitné a lacné dresy, získať sponzorov. Nech sa páči. Dobre viete, na koho sa máte s návrhmi a pripomienkami obrátiť.

Meno:
Text:*
Recaptcha Word Verification:

My sme ani počas prestávky nezaháľali, vybavili sme si bankový účet, rokovali sme so starostom a zástupcami obce, zapísali sme sa do zoznamu prijímateľov na 2% a nadviazali sme kontakty s ďalšími organizátormi, od ktorých sa chceme niečomu priučiť, alebo s ich pomocou niečo výhodne získať.