prkyUž viackrát sme pred sezónou avizovali záujem nadviazať spoluprácu pri zabezpečení občerstvenia počas zápasov Ivanskej minifutbalovej ligy (IML) a v prípade spokojnosti i pri ďalších aktivitách organizovaných našou telovýchovnou jednotou (cyklopreteky, športové hry a pod.) Predbežné podmienky sú nasledovné:


Predaj malého občerstvenia a nealkoholických nápojov počas zápasov IML, ktoré sa hrajú vždy v sobotu popoludní počas mesiacov september až november a po zimnej prestávke marec až jún. Predpokladaný minimálny počet kôl je 18, počas jedného dňa sa hrá 4-6 hodín. 

Počas jedného kola sa na ihrisko vymení minimálne 100 hráčov a bližšie neurčené množstvo divákov.Jeden zápas trvá približne 1 hodinu. Za každý zápas budeme žiadať zaplatiť poplatok vopred na polovicu sezóny (jeseň - jar). Pri splnení našich podmienok bude dohoda exkluzívna, t.j. počas jej trvania neudelíme povolenie predaja nikomu inému. Kvalitné občerstvenie môže pritiahnuť ďalších divákov. Predaj budeme podporovať na našich stránkach.

  • Jedlo. Okrem rôznych keksov by bolo vhodné podľa počasia poskytnúť aj teplý či studený pokrm. Napr. párky alebo párok v rožku alebo cigánska, v lete skôr nanuk či melón.
  • Nealkoholické nápoje by mali byť podávané v plastových, tetrapakových alebo hliníkových obaloch. Nie v skle!
  • Prísny zákaz predaja alkoholu! Pri porušení tejto podmienky dôjde k okamžitémju rozviazaniu zmluvy bez nároku na vrátenie sponzorského príspevku.
  • Našim cieľom je minimalizovať odpad a potrebu upratovania. Tomu musí zodpovedať aj balenie občerstvenia. Partner je povinný po ukončení daného kola upratať, by sa nikde v areáli nenachádzal odpad pochádzajúci z predaja.
  • Vybraný partner musí preukázať, že je držiteľom platných dokumentov, ktoré sú na takúto aktivitu potrebné. Tie sú stanovené obcou a orgánmi pôsobiacimi v oblasti stravovania, školstva atp.
  • Prípadná spotreba elektrickej energie bude pravdepodobne spoplatnená.
  • Odvoz a likvidácia odpadu ide na náklady zmluvného partnera, v žiadnom prípade nesmie používať kontajnery v areáli ZŠ.
  • Prípadné porušenie všeobecne platných pravidiel môže byť predmetom rozviazania dohody.

V prípade záujmu nás čo najskôr kontaktujte na iml(zavináč)iml.sk.