playerPrehupli sme sa do druhej polovice leta, čo znamená, že do začiatku 6. ročníka IML ostáva menej ako mesiac. V novom ročníku by sme chceli mať v IML opäť 12 tímov. Na zabezpečenie tohto cieľa sme prijali určité opatrenia, aby sa už neopakovali problémy, kedy mali niektoré "tradičné" tímy problém s plnením si povinností. Preto odporúčame záujemcom - jednotlivcom, ktorí chcú v IML hrať, aby si za svojich zástupcov-kapitánov zvolili zodpovedné osoby. Dobrý kamarát vždy nie je zárukou zodpovednosti.

 

Prvé kolo novej sezóny plánujeme odohrať už 5. septembra, aby sme stihli bez problémov odohrať všetky riadne kolá, turnaje organizované v rámci IML a turnaje organizované SZMF. Pripravujeme zopár zmien, ktoré by mali prispieť k vyššej kvalite a atraktivite našej miniligy. Všetky informácie budú vopred prerokované s členmi komisie IML, ktorú tvoria organizátori a kapitáni tímov registrovaných v IML.

Registrácia

Podmienkou registrácie je doručiť mi (emailom či osobne) nejaký papier, ktorý bude obsahovať názov tímu a súpisku tímu s minimálne 7 hráčmi. Registrácia bude akceptovaná až potom, ako zástupca tímu zaplatí registračný poplatok vo výške 200,- EUR. Najneskorší termín na zaplatenie je 27.8. do 19:00. Tímy, ktoré hrali IML v minulej sezóne a podieľali sa na financovaní svetelnej tabule, budú mať nárok na zľavu. Súpiska musí byť sfinalizovaná najneskôr pred nástupom na prvý zápas sezóny. Podmienky prestupov a iné súvisiace zmeny budú dohodnuté na na stretnutí komisie IML, ktorá sa uskutoční 2. septembra o 18:00.

Prvotný kontakt je možné urobiť aj cez formulár.

Iné

Víťaz IML sa zúčastní Majstrovstiev SR, ktoré organizuje SZMF zvyčajne koncom júna, keď všetky regionálne ligy ukončia sezónu. Organizátor IML zabezpečí zúčastnenému tímu dresy, zaplatí registračný poplatok a prispeje hráčom na cestovné a ubytovanie.

Hľadáme záujemcov - podnikateľov alebo živnostníkov, ktorí by chceli počas zápasov miniligy predávať občerstvenie a nealkoholické nápoje a sú držiteľmi príslušných oprávnení/povolení. Podmienky predaja bude riešené zmluvne.

Kontakt

0905772538 alebo iml(zavináč)iml.sk