MapaV júni sme sa podieľali na organizácii 2 športových resp. športovo-zábavných aktivít pre deti. Obe sa udiali popoludní, obe v areáli základnej školy.

 

Tati, mami, poďte s nami!

Popoludnie organizované členmi komisie obecného zastupiteľstva a podporené ďalšími združeniami či jednotlivcami sa uskutočnilo v sobotu 6.júna od 13:00. Cieľovou skupinou boli rodiny, rodičia s deťmi, prípadne osoby v inom príbuzenskom či priateľskom vzťahu. Prihlásené skupinky si mohli vybrať, či absolvujú všetky alebo len niektoré vybrané športové, vzdelávacie či iné disciplíny. Okrem toho sa uskutočnil aj úspešný pokus o vytvorenie rekordu či skôr zaprotokolvať počiatočnú hodnotu v počte odbehnutých kôl štafetovým spôsobom. Naše občianske združenie TJ Ioan 1209 prispievalo k celkovej organizácii podujatia a zároveň sme organizovali konkrétne súťažné disciplíny

  • štafetový beh (kolegyňa z komisie zabezpečila medzinárodne ostrieľaného rozhodcu p. Marcela Matanina),
  • hod granátom či kriketkou na presnosť,
  • skok so švihadlom,
  • skok vo vreci

Okrem toho sme na úvod, kým sa nám poschádzali účastníci, zorganizovali "exhibičný" futbalový zápas. Exhibičný som dal zámerne do úvodzoviek, pretože až na jednu či dve vzácne výnimky sa ostatní hráči postarali o pomerne nezáživný futbal. Ešteže to niektorí futbalisti nakoniec napravili svojou účasťou v štafetovom behu.

Rozlúčkovica

Druhé podujatie sa udialo na sklonku školského roku, v piatok 26.júna a začalo okolo 16:00. Zorganizovali ho rodičia združení okolo zástupcov školskej rady. Boli sme pozvaní na poslednú chvíľu a tak sme pre prítomné deti zorganizovali aspoň futbalový turnaj. Deti sú veľmi kreatívne, o čom svedčí aj výsledná tabuľka zúčastených, väčšinou svetoznámych tímov. O to prekvapujúcejšie je poradie na prvých dvoch miestach :).

Por. Tím Výhr. Rem. Preh. Skóre Body
1 Močovody 2 1 0 6:1 7
2 Noname 2 1 0 4:0 7
3 Bayern 1 1 1 3:4 4
4 Real 1 1 1 4:6 4
5 Barca 0 2 1 0:1 2
6 Juventus 0 2 1 1:3 0
7 Inter 0 0 2 2:5 0

  

Asi najväčšou atrakciou celého podujatia (teda okrem palaciniek:) bol tzv.pavúčí bicykel. Zopár fotiek som našiel na stránke školy.

Ako ďalej

Deti aj ich rodičia sa určite tešili obom. Osobne dúfam, že sa obdobné aktivity zopakujú aj v budúcom roku, alebo sa budú uskutočňovať aj častejšie a pravidelnejšie. Deti i všetci ostatní si na to zvyknú, stane sa to súčasťou obecného kalendára a prispeje to k zlepšeniu kvalkty života v našej obci i jej okolí. Aby sa takéto aktivity stali tradíciou, musia byť organizované kvalitne a efektívne. A pri tejto príležitosti by som chcel všetkých už zainteresovaných ale aj iných, ktorí by mali záujem priložiť ruku k dielu, aby sme pri organizovaní takýchto aktivít minimalizovali rivalitu medzi skupinami s rôznymi politickými či inými záujmami a radšej sa zamerali na spoluprácu, vzájomnú koordináciu a podporu. Synergickým efektom bude po čase menej práce a viac zábavy. Treba myslieť trochu dopredu.

Budúci rok vychádza Medzinárodný deň detí (1.6.) na stredu, najbližšie víkendové dni pred sú 28. a 29. mája a následne 4. a 5. júna. Školský rok končí vo štvrtok 30. júna. Z toho vyplýva, že na športové "zamykanie školy" je najvhodnejším termínom sobota 25.6. Problémom môže byť (ale nemusí), že to je sobota pred hodmi, kedy sa tradične uskutočňuje hodový futbalový turnaj. Čo tak opäť využiť synergický efekt a zorganizovať v areáli futbalového štadiónu aj ďalšie športové aktivity - napr. turnaj vo volejbale, vybíjanej, ukážky z amerického futbalu a pod?