logo gr18.11.2014 sa v priestoroch Informačného centra v Ivanke pri Dunaji stretli kapitáni resp. nimi poverení zástupcovia tímov aktívne hrajúcich v IML, aby prediskutovali a rozhodli o veciach, ktoré prináša každodenný život. V závere stretnutia niekto povedal, že to bolo dobré stretnutie a malo by sa konať častejšie. Kým sa tak stane, prečítajte si aspoň, čo sa dialo počas 2. stretnutia kapitánov v prebiehajúcej miniligovej sezóne. Program bol pomerne bohatý.

 

Program

1. Úvod

 • Info o počte registrovaných hráčov, stave financií a pod.
 • Valná hromada SZMF (22.-23.11.)

2. Návrhy na zmeny (všeobecne v rámci IML) a úpravu hracích pravidiel IML

 • Požiadavky hráčov IML
 • Vytvorenie disciplinárnej komisie (slušní ľudia)
 • Požiadavky na zosúladenie s pravidlami SZMF

3. Požiadavky organizátorov na aktívnu spoluprácu

 • Usporiadateľská činnosť
 • Zapisovateľ
 • Dokumentarista (vrátane fotodokumentácie)
 • Nosenie lôpt, zakopnuté lopty
 • Alkohol
 • Neporiadok
 • Spôsob komunikácie

4. Organizácia IML

 • Zimný turnaj
 • Začiatok jarnej časti
 • Účasť na celoslovenskej súťaži

5. Disciplinárne priestupky

 • Nešportové správanie (pitie alkoholu, slovné inzultácie rozhodcu, bitka)
 • Neoprávnený štart hráča
 • Úmyselné ovplyvňovanie výsledku stretnutia – narušenie regulárnosti súťaže (zasahovanie do úradných dokladov)

Program bol prediskutovaný v plnom rozsahu. Podrobnejší zápis je v PDF prílohe

 


TO TOP