Prezident Asociace malého fotbalu České republiky a súčasne prezident Svetovej federácie malého futbalu (WMF) Dr. Filip Juda v rámci svojej pracovnej cesty po Slovensku, cieľom ktorej bolo získať podporu oblastných zväzov na sformovanie orgánov slovenskej asociácie, navštívil dnes aj nás.

IML WMF 20140918Na konci 4-dňového maratónu stretnutí po celom Slovensku s organizátormi obdobných líg, ako je naša IML, sa prezident WMF v sprievode zástupcu Slovenského zväzu malého futbalu (SZMF) zastavil nakrátko aj v Ivanke pri Dunaji. Hoci Slovensko je už dlhšiu dobu členom Európskej federácie malého futbalu (EMF), ktorá každoročne organizuje Majstrovstvá Európy, takmer každoročne sa podľa Dr. Judu opakuje problém s nomináciou slovenskej reprezentácie a najmä jej zabezpečením na tak významnom turnaji. V rámci českej asociácie sa preto rozhodli, že Slovensku tento rok pomôžu a podporia ustanovenie štandardných národných orgánov, ktoré by mali pomôcť tieto detské choroby vyliečiť.

Na konci novembra 2014 sa má uskutočniť ustanovujúca valná hromada SZMF, na ktorej by mali delegovaní zástupcovia oblastných zväzov zvoliť legitímne orgány SZMF. Okrem toho sa budú schvaľovať oficiálne stanovy, plán činnosti a pod.

Cieľom zástupcu WMF je okrem organizačnej podpory pomôcť na Slovensku nájsť aj nové zdroje financovania po vzore českej asociácie. Tam vďaka spolupráci s partnermi a sponzormi pracujú už niekoľko rokov s rozpočtom v miliónoch korún, ktorými podporujú rozvoj malého futbalu v ČR. A že sa im darí veľmi dobre je najlepšie vidieť vo výsledkoch. Ich národná asociácia je po (veľkom) futbale druhou najpočetnejšou, majú cez 70 tisíc členov a tomu zodpovedajú aj dotácie z rezortného ministerstva, záujem médií a sponzorov.

 

 


TO TOP