28.8. bolo na stretnutí kapitánov tímov (komisia IML) dohodnuté, že každý hráč miniligy musí odovzdať vyplnenú prihlášku, ktorú si stiahne z nášho webu. Cieľ? Zaviazanie každého jedného jednotlivca, aby dodržiaval platné pravidlá. Hráči mladší ako 18 rokov si musia navyše dať prihlášku podpísať svojim rodičom, prípadne inému zákonnému zástupcovi.

Stiahnite si prázdny formulár

, vytlačte si ho, vlastnoručne ho vyplňte a skompletizovaný odovzdajte zástupcovi IML pred najbližším zápasom. V prípade potreby si pozrite aj príklad vyplnenej prihlášky.

Každá jedna vyplnená prihláška bude skontrolovaná voči súpiske príslušného tímu.


TO TOP