21.6. sa bude na futbalovom štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji hrať už 31. ročník Ivanského hodového turnaja. Ak sa ho chcete so svojim mužstvom zúčastniť, príďte sa zapísať už v tento piatok 30.5. o 18:30 na miniihrisko v areáli základnej školy.

Pozrite si aj návrh pravidiel Ivanského hodového turnaja (manuál pre organizátorov) a vyjadrite svoje pripomienky.

Ivanský hodový turnaj pravidlá (manuál pre organizátorov)
NÁVRH!!!

Termín a miesto turnaja: Turnaj sa koná na ihrisku FK Slovan Ivanka pri Dunaji v sobotu, deň pred ivanskými hodami (na sv. Jána v júni).

Organizátor turnaja: Organizátorom turnaja je mužstvo, ktoré bolo v predošlom roku vylosované na stretnutí zástupcov jednotlivých účastníkov, ktoré sa koná na ihrisku v piatok deň pred turnajom. Pri losovaní sa uplatňuje pravidlo, aby  jeden organizátor neorganizoval turnaj minimálne v 3 rokoch za sebou.

Povinnosti organizátora: Organizátor je povinný: Dodržiavať  schválené pravidlá pre organizáciu a zabezpečenie ivanského hodového turnaju v malom futbale Včas oznámiť konanie turnaja (minimálne 1 mesiac dopredu) Vyberať štartovné od jednotlivých prihlásených družstiev Zabezpečiť prípravu dvoch ihrísk  na štadióne FK Ivanka pri Dunaji Zabezpečiť minimálne dvoch nestranných rozhodcov Zabezpečiť lopty Zabezpečiť rozlišovačky Zabezpečiť občerstvenie pre všetky zúčastnené mužstvá Zabezpečiť ceny pre minimálne prvé tri mužstvá Zabezpečiť odvoz odpadkov a celkový poriadok po skončení turnaja

Rozmery ihrísk: K zápasom je potrebné vymerať a vyznačiť dve ihriská o rozmeroch, ktoré sú v prílohe (tu nižšie).

Účastníci turnaja: Turnaj je určený pre amatérske mužstvá zložené z hráčov, ktorí bývajú v Ivanke pri Dunaji, resp. v Zálesí, za dodržania podmienky uvedenej v bode o súpiske mužstva.

Prihlasovanie sa na turnaj: Organizátor turnaja zabezpečí, aby najneskôr tri týždne pred termínom turnaja sa konalo stretnutie na ktorom sa prihlasujú mužstva do turnaja a platí sa štartovné. Oznámenie o tomto stretnutí organizátor zverejní minimálne mesiac pred turnajom obvyklým spôsobom (web, informačné tabule,  atď.) Štartovné: je finančná čiastka fixná za mužstvo, bez ohľadu na počet hráčov, ktorého maximálny počet je však obmedzený. Vzhľadom na povinnosti, ktoré vyplývajú organizátorovi pri zabezpečovaní turnaja je štartovné potrebné uhradiť najneskôr dva týždne pred termínom turnaja. V prípade neuhradenia štartovného v tomto termíne má organizátor právo prihlášku mužstva do turnaja neprijať a prípadne osloviť iné mužstvo.

Súpiska mužstva: Na súpiske je uvedené meno a priezvisko hráča, súčasne je písmenom „A“ označený tzv. aktívny hráč. Za aktívneho hráča sa považuje každý hráč, ktorý buď hrá (alebo v aktuálnej sezóne hral) za futbalové mužstvo (aj sálové) hrajúceho pravidelnú súťaž na Slovensku alebo v zahraničí (neplatí pre hráčov ivanskej minifutbalovej ligy), alebo každý cudzí hráč, ktorý nebýva v súčasnosti v Ivanke alebo Zálesí a nie je možné preveriť jeho prípadnú registráciu. Aktívnym hráčom nie je hráč, ktorý je síce aktuálne stále registrovaný ale minimálne rok nehráva súťažne a takisto ním nie je hráč, ktorí najneskôr v deň turnaja dosiahol vek 40 rokov.

Na súpiske môže byť uvedený maximálny počet hráčov 12. Na súpiske môže byť uvedený maximálny počet  aktívnych hráčov 2.

Vyplnené súpisky odovzdajú zástupcovia mužstiev organizátorovi najneskôr na stretnutí deň pred turnajom, je možné ich zaslať aj na mailovú adresu (bude doplnená).

Losovanie skupín a poradie zápasov: na stretnutí zástupcov mužstiev deň pred turnajom sa žrebuje rozdelenie mužstiev do skupín s tým, že ak sú účastníkmi turnaja aj finalisti minulého ročníka nebudú spoločne v jednej skupine. Súčasne sa určí aj poradie zápasov v skupinách.

Ideálne je, ak je počet účastníkov párny. Mužstvá sa spravidla rozdelia do dvoch skupín 6 účastníkov: 2 skupiny po troch 8 účastníkov: 2 skupiny po štyroch 10 účastníkov: 2 skupiny po piatich 12 účastníkov: 2 skupiny po šiestich, alebo 4 skupiny po troch V prípade 6 a 8 účastníkov sa nehrá štvrťfinále, zo skupiny postupujú prvé dve mužstvá, ktoré hrajú do kríža semifinále. V prípade účasti 10 a 12 účastníkov sa hrá štvrťfinále nasledovne: 1A/4B; 2A/3B; 3A/2B; 4A/1B Potom semifinálové zápasy sú: 1A/4B – 2A/3B; 1B/4A – 2B/3A

Hrací čas v skupinách, štvrťfinálové a semifinálové zápasy: 2x15 minút s 5 minútovou prestávkou na občerstvenie Finále a zápas o 3. miesto: 2 x 20 minút s prestávkou (po dohode mužstiev môže byť hrací čas skrátený na 2x15 minút). Hrací čas v skupinách, štvrťfinále a semifinále je možné upraviť vzhľadom na počasie a počet  účastníkov po dohode kapitánov (zástupcov) väčšiny mužstiev. Zápasy v skupinách, štvrťfinálové a semifinálové zápasy sa hrajú na dvoch ihriskách súčasne. Zápas o tretie miesto a finále sa odohrá na jednom ihrisku.

Postupový kľúč: Za víťazstvo sa udeľujú 3 body, za remízu 1 bod. Pri rovnosti bodov rozhodujú o poradí v skupine: 1) vzájomný zápas 2) väčší počet strelených gólov 3) pokutové kopy (kopú sa pri každom nerozhodnom výsledku -3). Ak sa nerozhodne, pokutové kopy kopú ďalší hráči a to tak, že mužstvo s väčším počtom hráčov na súpiske, nemusí vystriedať všetkých hráčov, ale iba toľko koľko hráčov má jeho súper (vrátane brankára).

Ceny: po skončení turnaja budú vyhlásené a odmenené prvé tri mužstvá. Hlavnou cenou pre víťaza je Putovný pohár starostu obce Ivanka pri Dunaji. Organizátor môže udeliť ceny aj pre najlepšieho strelca, najlepšieho brankára.

Pravidlá zápasov

Počet hráčov na ihrisku: 4+1 (brankár) Postavenie mimo hry: neuplatňuje sa Striedanie hráčov: je v ľubovoľnom počte i časovom intervale, je však realizované iba v priestore vymedzenom vlastnou striedačkou. Striedačky majú mužstvá na tej strane ihriska kde majú vlastnú bránku. Auty a rohy: je možno vhadzovať, resp. kopať Neplatí gól priamo z autu, z rohu  bez dotyku iného hráča Rozohrávanie brankára: brankár po zahrávaní z päťky (rukou, nohou) nesmie prehodiť, prekopnúť poliacu čiaru (loptu získa súper). V iných prípadoch, ak dostane prihrávku z hry, môže hrať aj cez polku. Hranie rukou brankárom po malej domov vo vyznačenom území sa trestá pokutovým kopom. Pokutový kop: vykonáva sa z určeného miesta (7m od bránkovej čiary) pri dodržaní pravidiel platných pre futbal

Fauly, žltá a červená karta: Fauly sú posudzované podľa všeobecných pravidiel futbalu. V prípade žltej karty je hráč vylúčený na 2 minúty a mužstvo má tento čas v poli o jedného hráča menej. V prípade červenej karty je hráč vylúčený do konca zápasu a mužstvo hrá 2 minúty v poli o jedného hráča menej. Vylúčený hráč nemôže nastúpiť v nasledujúcom zápase svojho mužstva.

Dresy: Mužstvo nastupuje na zápas  v jednotnom oblečení (stačí vrchná časť odevu). V prípade rovnakých, alebo podobných dresov sa na použijú rozlišovačky, ktoré poskytne organizátor. Obuv: zakazuje sa používanie kopačiek  so šrobovacími, vymeniteľnými kovovými alebo umelohmotnými štupľami (kolíkmi). Okuliare musia byť zabezpečené na hlave proti spadnutiu.

Povinnosti rozhodcu: skontrolovať hráčov podľa súpisiek (aktívni hráči, červené karty a pod.), obuv a dresy.

Povinnosti a práva účastníkov

Každý zo zúčastnených štartuje na vlastné nebezpečenstvo je povinný dodržiavať pravidla turnaja a poriadok na športovisku a v jeho okolí. zodpovedá za svoje osobné veci, za prípadne straty, krádeže organizátor nezodpovedá v prípade nejasností, má zástupca mužstva právo podať ústny protest do 5-tich minút po zápase organizátorovi turnaja. Protest musí byť vyriešený za účasti zástupcov všetkých prítomných mužstiev. každé mužstvo ma právo na občerstvenie v zodpovedajúcom rozsahu.

Záver: Tieto pravidlá boli predložené všetkým zástupcom mužstiev, účastníkov ivanského hodového turnaja v roku 2014 a svojim podpisom potvrdzujú, že s nimi súhlasia. Pravidlá sú záväzné pre organizátora ivanského hodového turnaj vo futbale. Budú prístupne na webovej stránke obce a ... Odporúča sa výstupy z aktuálneho ročníka vo forme súpisiek, tabuliek, rozlosovaní, prípadne fotografického materiálu zachovať.

Rozmery a umiestnenia ihrísk

Ihrisk 

 

Pravidlá si môžete stiahnuť aj vo formáte PDF.


TO TOP