logoPo úspešnom úvodnom pokuse organizuje Telovýchovná jednota Ioan 1209 v spolupráci s obcou Ivanka pri Dunaji 2. ročník ankety - Športovec obce za rok 2018. Do ankety môže každý nominovať svojho favorita, ktorý dosiahol počas roku 2018 zaujímavý športový úspech a súčasne nejakým spôsobom reprezentoval našu obec. Hodnotiaca komisia posúdi nominácie jednotlivcov a športových kolektívov a v rámci programu niektorej z jarných verejných obecných udalostí budú verejnosti oznámené výsledky v nasledovných kategóriách:
1. Najúspešnejší športovec/športovkyňa – senior (nad 18 rokov)
2. Najúspešnejší mládežnícky športovec / mládežnícka športovkyňa (do 18 rokov vrátane)
3. Najúspešnejší športový kolektív – seniori
4. Najúspešnejší mládežnícky športový kolektív (do 18 rokov)

Propozície

Propozície ankety

Podmienky nominácie (návrhu):

  1. Celé meno športovca / názov družstva
  2. Fotografia športovca / družstva (v čo najvyššej možnej kvalite)
  3. Šport, za ktorý by mal/-i byť ocenený/-í
  4. Veková kategória – uviesť vek alebo rok narodenia (len jednotlivci)
  5. Kategória (družstvá / jednotlivci):
  6. Vzťah k obci Ivanka pri Dunaji – obyvateľ, športovec za ivanský klub, družstvo pôsobiace v Ivanke pri Dunaji a pod.)
  7. Stručné zdôvodnenie nominácie – dosiahnuté športové úspechy v roku 2018. Pokiaľ ide o medailové umiestnenie na významnom podujatí, tak treba zároveň doplniť približný počet štartujúcich (jednotlivcov alebo družstiev), príp. medzinárodnú účasť (počet krajín).
  8. Aktivita musí byť uznaným športom, musí k nemu existovať nejaká federácia.

Komisia bude každý návrh hodnotiť z viacerých hľadísk. Na akom podujatí či podujatiach bol úspech dosiahnutý, bezúhonnosť nominovaného, prospech pre obec a pod. Pomôžte aj svojimi návrhmi neustále zlepšovať kvalitu výberových kritérií.